İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Neler Yeni?

İşten Çıkarma Yasağı 2 ay uzatıldı CBK 2930 (04/09/2020)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77)

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)

Harici Güç Kaynaklarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/1782/AB) (SGM:2020/5)

Kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki Karar 2915 (31/08/2020)

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yeralan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarının yeniden tespiti hakkında Karar 2912 (30/08/2020)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (30/08/2020)

4447 Sayılı Kanunun Geçici 26 ncı Maddesinde Yer Alan Prim Desteği SGK Genelge 2020/35 (27/08/2020)

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik (22/08/2020)

Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği (21/08/2020)

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ (19/08/2020)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2813) (31/07/2020)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2812) (31/07/2020)

22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/8/2020 Tarihinden İtibaren Bir Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2811) (31/07/2020)

Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2810) (31/07/2020)

VUK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 519) (30/07/2020)

VERGİ TAKVİMİ (01/07/2020)

– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/7) (01/07/2020)

– 22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin Bir Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2707) (30/06/2020)

– Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2706) (30/06/2020)

– Bazı “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”lar Kapsamındaki Tekstil, Konfeksiyon, Deri, Ayakkabı ve Benzeri Ürünlerde Uygulanan İlave Gümrük Vergileri Hakkındaki 20/4/2020 Tarihli ve 2429 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2705) (30/06/2020)

– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2703) (30/06/2020)

– Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) (27/06/2020)

– Kimlik Paylaşımı Sistemi Üzerinden Alınan Bilgiler Karşılığında Katılma Payı Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (27/06/2020)

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/14) (26/06/2020)

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/12) (26/06/2020)

– Konkordato Gider Avansı Tarifesi (26/06/2020)

– 7247 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/13) (24/06/2020)

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/11) (24/06/2020)

7246 Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (24/06/2020)

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (23/06/2020)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/10) (23/06/2020)

–– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2638) (09/06/2020)

–– İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2626) (09/06/2020)

–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 165) (09/06/2020)

İHTİSAS SERBEST BÖLGELERİNDE SAĞLANACAK DESTEKLER HAKKINDA KARAR (09/06/2020)

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler (Tebliğ No: 2004/20), (Tebliğ No: 2006/7), (Tebliğ No: 2006/11), (Tebliğ No: 2007/1), (Tebliğ No: 2007/4), (Tebliğ No: 2007/7), (Tebliğ No: 2007/9), (Tebliğ No: 2007/10), (Tebliğ No: 2007/19), (Tebliğ No: 2007/28), (Tebliğ No: 2008/8), (Tebliğ No: 2008/11), (Tebliğ No: 2008/14), (Tebliğ No: 2009/9), (Tebliğ No: 2010/4), (Tebliğ No: 2010/7), (Tebliğ No: 2011/3), (Tebliğ No: 2011/6), (Tebliğ No: 2012/1), (Tebliğ No: 2013/6), (Tebliğ No: 2013/12), (Tebliğ No: 2017/2), (Tebliğ No: 2017/6), (Tebliğ No: 2017/9), (Tebliğ No: 2018/3), (Tebliğ No: 2018/4), (Tebliğ No: 2018/6), (Tebliğ No: 2018/7), (Tebliğ No: 2018/8), (Tebliğ No: 2018/9), (Tebliğ No: 2018/10), (Tebliğ No: 2018/13), (Tebliğ No: 2018/14), (Tebliğ No: 2019/2), (Tebliğ No: 2019/6), (Tebliğ No: 2019/8), (Tebliğ No: 2020/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler (08/06/202)

–– İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (08/06/2020)

–– İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/11) (04/06/2020)

–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2604) (03/06/2020)

–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2020/3) (03/06/2020)

–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 166)(02/06/2020)

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/29)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (02/06/2020)

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/5)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (02/06/2020)

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (02/06/2020)

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (02/06/2020)

–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/6) (02/06/2020)