Belge Türlerine Göre Sigorta Prim Oranları 
No Belge Türü  İş Kazaları  Analık  Hastalık  Malüllük ve Yaşlılık  SGDP İşçi Payı  İşveren Payı 
İşçi  İşveren Toplam  İşçi  İşveren Toplam  İşçi  İşveren Toplam  İşçi  İşveren Toplam  İşçi  İşveren Toplam 
01 Tüm Sigorta Kollarına Tabi Olanlar    1,5 1,5   1 1 5 6 11 9 11 20     0 14 19,5
02 SGDP Tabi Olanlar     0     0     0     0 7,5 22,5 30 7,5 22,5
03 2098 Sayılı Kanuna Tabi Olanlar   1,5 1,5   1 1 5 6 11 9 13 22     0 14 21,5
04 Yer Altı Sürekli Çalışanlar   1,5 1,5   1 1 5 6 11 9 13 22     0 14 21,5
05 Yer Altı Gruplu Çalışanlar   1,5 1,5   1 1 5 6 11 9 13 22     0 14 21,5
06 Yer Üstü Gruplu Çalışanlar   1,5 1,5   1 1 5 6 11 9 11 20     0 14 19,5
07 Çırak Stajer Öğrenci      0     0 2 2 4     0     0 2 2
08 El Halıcılığı, Dokumacılık  (Bu kod kaldırılmıştır)     0   1 1 5 6 11     0     0 5 7
09 Topluluk Sigortasına Tabi Olanlar      0   1 1 5 6 11 11 14 25     0 16 21
10 İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülke Vatandaşı        (Bu kod kaldırılmıştır)   1,5 1,5   1 1 5 6 11     0     0 5 8,5
11 Yüksek Öğrenim Kurumlarında Kısmi İstihdam Edilen Öğrenci      0     0     0     0     0 0 0
12 Geçici 20'nci Madde Sandıklarında Çalışanlar      0     0     0     0     0 0 0
13 Tüm Sigorta Kollarına Tabi Olup, İşsizlik Sigortası Kesilmeyenler    1,5 1,5   1 1 5 6 11 9 11 20     0 14 19,5
14 Libya'da Çalışanlar    1,5 1,5   1 1     0 9 11 20     0 9 13,5
15 Anlaşmalı Ülke, Yabancı Uyruklu    1,5 1,5   1 1 5 6 11 9 11 20     0 14 19,5
16 %22 Malüllük, Yaşlılık, Ölüm Sigortasına Tabi, İşsizlik Primi Kesilmeyen     0   1 1 5 6 11 9 13 22     0 14 20
17 Görev Malülüğü Aylığı Alıp, %22 Malüllük, Yaşlılık, Ölüm Sigortasına Tabi      0     0     0 9 13 22     0 9 13
18 Görev Malülüğü Aylığı Alıp,  Malüllük, Yaşlılık, Ölüm Sigortasına Tabi      0     0     0 9 11 20     0 9 11
19 İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigortasına Tabi    1,5 1,5   1 1 5 6 11     0     0 5 8,5
20 Almanya Federal Cumhuriyetinde Çalıştırılanlar    1,5 1,5   1 1 5 6 11 9 11 20     0 14 19,5
NOT: İşkazaları işveren oranı işyerinin tehlike dercesine göre 1,5'dan 7'ye kadar değişken olabilir.