SIRA NO PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLAR  PRİME TABİ -DEĞİL(+ / -) HANGİ AYDA PRİME TABİ TUTULDUĞU 
1 Asıl Ücret         + Hak Edilen Ay
2 Ödeme şekil ve zamanına göre ücret çeşitleri     
    a) Zaman birimine göre ücret        + Hak Edilen Ay
  aa) Hafta tatili ücreti         + Hak Edilen Ay
  ab) Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti         + Hak Edilen Ay
  ac) Fazla çalışma- Fazla Mesai ücreti         + Hak Edilen Ay
  ad) Yıllık ücretli izin ücreti         + Hak Edilen Ay
  ae) Cumartesi günü ücreti         + Hak Edilen Ay
    b) İşbirimi esasına göre ücret         + Hak Edilen Ay
  ba) Yüzde usulüyle alınan ücret        + Hak Edilen Ay
  bb) Profesyonel futbolcuya ödenen ücret        + Hak Edilen Ay
  bc) Transfer ücreti         + Hak Edilen Ay
  bd) Transfer verimi ücreti         + Hak Edilen Ay
    c) Götürü ücret        + Hak Edilen Ay
    d) Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücret        + Hak Edilen Ay
  da) Hazırlama ücreti         + Hak Edilen Ay
  db) Tamamlama ücreti         + Hak Edilen Ay
  dc) Temizleme ücreti        + Hak Edilen Ay
  -          Kardan hisse şeklinde ödenen ücret         + Hak Edilen Ay
  -          Komisyon ücreti         + Hak Edilen Ay
3 Ücretin eklentileri     
    a) Primler         + Ödendiği Ay
  aa) Yıpranma tazminatı,         + Ödendiği Ay
  ab) Özel hizmet tazminatı,         + Ödendiği Ay
  ac) Yabancı dil tazminatı         + Ödendiği Ay
  ad) Vardiya ve ağır vasıta tazminatı,         + Ödendiği Ay
  ae) İmza zorunluluğu tazminatı         + Ödendiği Ay
  af) Seyyar görev tazminatı,         + Ödendiği Ay
  ag) Tabii afet yardımı         + Ödendiği Ay
  ah) Nakit ödenen kira yardımı,         + Ödendiği Ay
  aı) Nakit ödenen giyecek yardımı         + Ödendiği Ay
  ai) Nakit ödenen yakacak yardımı,         + Ödendiği Ay
  aj) Askerlik yardımı         + Ödendiği Ay
  ak) Sünnet yardımı,         + Ödendiği Ay
  al) Nakit ödenen taşıt yardımı        + Ödendiği Ay
  am) Nakit ödenen ısıtma yardımı,         + Ödendiği Ay
  an) Nakit ödenen elbise dikiş bedeli,         + Ödendiği Ay
  ao) Nakit ödenen ayakkabı bedeli         + Ödendiği Ay
  aö) Ek tazminat,         + Ödendiği Ay
  ap) Yılbaşı parası,         + Ödendiği Ay
  ar) Kreş ücreti         + Ödendiği Ay
  as) Makam tazminatı,         + Ödendiği Ay
  aş) İş riski zammı         + Ödendiği Ay
  at) Bayram harçlığı        + Ödendiği Ay
    b) İkramiye         + Ödendiği Ay
  ba) Bayram ikramiyesi        + Ödendiği Ay
  bb) Yılbaşı ikramiyesi        + Ödendiği Ay
  bc) 6772 Sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye (2.ikramiye hariç)        -  
  bd) 6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak ödenen ikramiye         -  
  be) 2448 sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye        + Ödendiği Ay
  -          Jübile ikramiyesi        -  
  -          Mesleki eğitim gören öğrencilere ödenen ikramiye         -  
  c) Hakkı huzurlar (toplantı parası)       + Ödendiği Ay
  d) Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem zammı        + Ödendiği Ay
4 İdare veya kaza mercilerince verilen karar gereğince yapılan ödemeler        + Ödendiği Ay
  a)Ücret niteliğinde olanlar       + Hak Edilen Ay
  b)Ücretin eklentileri niteliğinde olanlar       + Ödendiği Ay
5 Diğer ödemeler (20.7.1994 tarihli Resmi Gazete (7) Nolu tebliğ       + Ödendiği Ay
6 Sigortalılara istirahatli iken ödenen ücretler        + Hak Edilen Ay
7 Yıllık izin ücretleri (işkazaları ve meslek hast. hariç)       + Ödendiği Ay
8 İzin harçlığı        + Ödendiği Ay
9 Yolluklar    -  
    a) Personelin toplu halde işe gidip gelmesinde servis sağlanması    -  
    b) Personelin evinden işe gelip gitmesi için abonman bileti verilmesi (belgelenmesi koşulu ile)    -  
    c) Harcırahlar    -  
10 Çocuk zammı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)   -  
11 Aile zammı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)   -  
12 Yemek Parası (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)   -  
    a) İşyerinde personele yedirilen yemek, yoğurt v.b.   -  
13 Ölüm yardımı    -  
14 Doğum yardımı    -  
15 Evlenme yardımı    -  
16 Ayni yardımlar    -  
    a) Ayni konut tahsisi    -  
    b) İşyerinde kullanılmak üzere havlu, sabun v.b.   -  
17 Geri ödemeli ücret avansları    -  
18 Kıdem tazminatı    -  
19 İhbar tazminatı    -  
20 Kasa/Mali sorumluluk tazminatı   -