İŞTEN AYRILMA NEDENLERİ
  17.01.2005
 
  1 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi  
  2 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi  
  3 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi  
  4 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi  
  5 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi  
  6 İş sözleşmesinin haklı nedenlerle işçi tarafından feshi  
  7 İş sözleşmesinin haklı nedenlerle işverence feshi  
  8 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle  
  9 Malülen emeklilik nedeniyle  
  10 Ölüm  
  11 İş kazası sonucu ölüm  
  12 Askerlik  
  13 Kadın işçinin evlenmesi  
  14 Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması  
  15 Toplu işçi çıkarma  
  16 Nakil  
  17 İşyerinin kapanması  
  18 İşin sona ermesi  
  19 Mevsim bitimi  
  20 Kampanya bitimi  
  21 Statü değişikliği  
  22 Diğer nedenler  
 
  Ek:2-İşçi bildiriminde yer alan işten çıkma nedenleri ve kod numaraları aşağıda belirtilmiştir.  
   
  Numarası NEDENLER    
  1 TOPLU ÇIKARMA  4857/29  
  2 BİLDİRİMLİ FESİH 4857/17  
  3 MALULEN EMEKLİLİK 1475/14  
  4 NORMAL EMEKLİLİK 1475/14  
  5 ÖLÜM 1475/14  
  6 ASKERLİK 1475/14  
  7 EVLENME 1475/14  
  8 İŞE ARA VERME (ZORUNLU NEDENLER) 4857/24  
  9 SAĞLIK NEDENLERİ  İLE 4857/24  
  10 İŞVERENİN AHLAK VE İYİ NİYET KURALLARINA AYKIRI  HAREKETİ 4857/24  
  11 DİSİPLİN KURULU KARARI İLE FESİH 4857/25  
  12 DEVAMSIZLIK 4857/25  
  13 İŞE ARA VERME ( ZORUNLU NEDENLER) 4857/25  
  14 SAĞLIK NEDENLERİ İLE 4857/25  
  15 İŞÇİNİN  AHLAK VE İYİ NİYET KURALLARINA AYKIRI HAREKETİ 4857/25  
  16 İSTİFA 4857/17  
  17 İŞİN SONA ERMESİ    
  18 NAKİL    
  19 İŞYERİNİN KAPANMASI 4857/3  
  20 VİZE SÜRESİNİN BİTİMİ    
  21 DENEME SÜRESİ İÇİNDE 4857/15  
  22 MEVSİM BİTİMİ    
  23 KAMPANYA BİTİMİ    
  24 STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ( MEMUR / SÖZLEŞMELİ  MEMUR)    
  25 DİĞER  NEDENLER