ODA AİDATLARININ ÖDENME ZAMANI
 
Yıllık aidat her yılın haziran ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. 
TOBB İle Odalar ve Borsalar Kn.Md.24
 
Munzam aidat haziran ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir.
TOBB İle Odalar ve Borsalar Kn.Md.25