Vergi Kodu Vergi Adı                    
0001 YILLIK GELİR VERGİSİ  
0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ  
0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)  
0004 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ  
0005 GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI  
0006 GELİR GÖTÜRÜ ÜCRET  
0007 DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI  
0010 KURUMLAR VERGİSİ  
0011 KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI (KVKM24)  
0012 GELİR VERGİSİ (GMSI)  
0014 BASIT USULDE TİCARİ KAZANC  
0015 GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ  
0017 GÖTÜRÜ USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ  
0021 BANKA MUAMELELERİ VERGİSİ  
0022 SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ  
0027 GELİR VERGİSİ GEÇİCİ VERGİ  
0032 GELİR GEÇİCİ VERGİ  
0033 KURUM GEÇİCİ VERGİ  
0040 DAMGA VERGİSİ (BEYANNAMELİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ)  
0046 AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ  
0048 GELİR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ  
0049 HER TÜRLÜ İSPİRTOLAR VE FÜZEL YAĞINDAN ALINAN EK VERGİ  
0050 KURUMLAR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ  
0051 DİĞER ÜCRETLER  
0053 KURUMLAR VERGİSİ KURUM GEÇİCİ VERGİ  
0056 OYUN KAĞITLARINDAN ALINAN EK VERGİ  
0057 RÖNTGEN FİLMLERİNDEN ALINAN EK VERGİ  
0060 MÜLGA MADEN FONU  
0061 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ  
0062 MÜLGA KOOPERATİFÇİLİK TANITMA VE EĞİTİM FONU  
0071 PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ  
0073 KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ İÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ  
0074 DAYANIKLI TÜKETİM VE DİĞER MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ  
0075 ALKOLLÜ İÇEÇEKLERE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ  
0076 TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ  
0077 KOLALI GAZOZLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ  
0091 TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN EK VERGİ  
0092 HER TÜRLÜ ALKOLLÜ İÇKİLERE İLİŞKİN EK VERGİ  
0093 SAİR ŞARAP VE BİRALARA İLİŞKİN EK VERGİ  
0094 HER TÜRLÜ ALKOLSÜZ İÇECEKLERDEN ALINAN EK VERGİ  
1013 EĞİTİM,GENÇLİK,SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİ  
1018 MAHSUPLARDAN KESİLEN DAMGA VERGİSİ  
1020 FON PAYI  
1026 5254 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE VERİLEN ÖDÜNÇ TOHUMLUKLARDAN HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞENLER AİT FAİZ
1027 2004/5682 SAYILI BKK İLE HAZİNE ALACĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİNE DÖNÜŞENLER AİT FAİZ  
1028 5335 SAYILI KANUNA GÖRE DESTEKLEME FİYAT İSTİKRAR FONUNA AİT FAİZ  
1030 PİŞMANLIK ZAMMI  
1042 E.KATKI PAYI  
1043 ÖZEL İŞLEM VERGİSİ  
1047 DAMGA VERGİSİ  
1048 5035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERGİSİ  
1050 VERGİ BARIŞI TEFE TUTARI  
1051 VERGİ BARIŞI GEÇ ÖDEME ZAMMI  
1052 5335 SAYILI KANUNA GÖRE HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİNE AİT GEÇ ÖDEME ZAMMI  
1055 DÜŞÜK OLAN DEĞERLEME TUTARI  
1067 VERGİ YARGI HARÇLARI  
1084 GECİKME FAİZİ  
1085 PARA CEZASI FAİZİ  
1086 GECİKME ZAMMI  
1087 ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ  
1088 PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ  
1089 ALINAN DİĞER FAİZLER  
1095 SAVUNMA SANAYİ DESTEKLEME FONU  
1096 KONUT FONU  
3024 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ CEZAİ FAİZİ  
3061 CEZAİ FAİZ(KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ)  
3073 USULSÜZLÜK CEZASI  
3074 ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI  
3076 KUSUR CEZASI  
3077 AĞIR KUSUR CEZASI  
3078 KAÇAKÇILIK CEZASI  
3080 VERGİ ZİYAI CEZASI  
3099 VUK 112/4 Maddesi Gereğince Ödenen Faiz  
4001 EK GELİR VERGİSİ  
4003 EK ÜCRET GELİR VERGİSİ  
4004 EK GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ VERGİSİ  
4005 EK GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI VERGİSİ  
4006 FAİZ VERGİSİ  
4007 EK EMLAK VERGİSİ  
4008 GELİR DAHİLİ TEVKİFAT  
4010 EK KURUMLAR VERGİSİ  
4011 KURUMLAR VERGİSİ ARGE HARCAMALARI  
4012 KURUM DAHİLİ TEVKİFAT  
4014 MÜNFERİT GELİR EKONOMİK DENGE V.  
4016 ÜCRETLERDEN ALINACAK E.D.V.  
4021 4705 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel İşlem Vergisi  
4030 G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE YAPILAN TEVKİFAT  
4034 MOTORLU TAŞITLAR EK VERGİSİ  
4035 4837 S.K EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  
4036 4962 S. TAŞIT VERGİSİ  
4040 MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU REKLAM GELİRLERİ  
4041 GELİR VE KURUM EKONOMİK DENGE VERGİSİ  
4042 5035 RTÜK EĞİTİME KATKI PAYI  
4043 GÖTÜRÜ EKONOMİK DENGE VERGİSİ  
4044 GELİR VE KURUM STOPAJ EKONOMİK DENGE VERGİSİ  
4046 Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı  
4047 TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ  
4048 ŞANS OYUNLARI VERGİSİ  
4049 5035 SAYILI KANUNA GÖRE FİNANSAL FAALİYET HARCI  
4050 TEKEL SAFİ HASILAT  
4060 TECİLLİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT  
4061 İTHALATTA KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ  
4063 NOTER HARÇLARI  
4070 G.V.K. GEÇİCİ 70. MD KAPSAMINDA MUHTASAR V.  
4072 MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLMAYANLAR)  
4073 ERTELENEN GELİR STOPAJ (4325 4.MADDE/4369 GEÇİCİ 5.MADDE)  
4074 ERTELENEN GELİR STOPAJ (4747 SAYILI KANUNUNUN 2.MADDESİ)  
4077 MÜNFERİT KURUM E. D. V.  
4078 NET AKTİF VERGİSİ  
4079 KIYMETLİ MADEN VE ZIYNET EŞYASINDAN ALINAN VERGİ  
4080 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ  
4081 5035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ  
4101 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI YILLIK GELİR VERGİSİ  
4103 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)  
4107 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI  
4110 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI KURUMLAR VERGİSİ  
4112 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ (GMSİ)  
4114 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI BASIT USULDE TİCARİ KAZANC  
4115 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ  
4121 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/AB  
4122 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/C  
4123 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE/6 MTV  
4124 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞMEYEN KAMU ALACAKLARI 3. MADDE  
4125 VERGİ BARIŞI İNCELEME VE TARHİYAT 5.MADDE  
4126 VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/AB  
4127 VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/DİĞER HÜKÜMLER  
4128 VERGİ BARIŞI ECRİMİSİL 15.MADDE  
4130 VERGİ BARIŞI KIYMETLİ MADEN VE ZİYNET EŞYASI BEYANI  
5015 E-BEYANNAME B FORMU  
5030 G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE YAPILAN TEVKİFAT EK2 EK3  
9000 İDARİ PARA CEZASI (4703 SK)  
9001 EMANETEN YAPILAN TAHSİLAT  
9002 NÜFUS PARA CEZASI  
9003 SEÇİM PARA CEZASI  
9004 ASKERLİK PARA CEZASI  
9005 ADLİ MAHKEME PARA CEZASI  
9006 1475 SAYILI İŞ KANUNUNA BAĞLI PARA CEZASI  
9007 3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI  
9008 TRAFİK ZABITASI TESPİTİNE DAYALI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI  
9009 TURİZM PARA CEZASI  
9010 TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNA GÖRE KESİLEN PARA CEZASI  
9011 ÇEVRE KİRLİLİĞİ PARA CEZASI  
9012 ESNAF S.HARÇ  
9013 GÜMRÜK VERGİSİ  
9014 Yurt Dışı Çıkış Harcı  
9015 KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI  
9016 BİLİRKİŞİ ÜCRETİ  
9017 TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİL KAYIT HARCI  
9018 YILLIK TONAJ HARCI  
9019 ELEKTRİK PİYASASI KANUNU PARA CEZASI  
9020 MÜKELLEFLERİN VERGİ BORCUNA MAHSUBEN YAPILAN TEVKİFATLAR  
9021 4961 BANKA SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ  
9022 KUR FARKI HESABI  
9023 YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ BORCU HESABI  
9024 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ HESABI  
9025 İHRACATTA VERGİ İADESİ HESABI  
9026 GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU HESABI  
9027 ÇALIŞMA İZİN HARCI  
9028 DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HESABI  
9029 DİPLOMA HARCI  
9030 EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  
9031 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ  
9032 EK TAŞIT ALIM VERGİSİ  
9033 TADPK İDARİ PARA CEZASI  
9034 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  
9035 TAŞIT ALIM VERGİSİ  
9036 YİYECEK BEDELLERİ  
9037 TEMİNAT O. YAPILAN THS.  
9038 İADELERDEN ALACAKLILAR  
9039 HESAP KART VE DEFTERLERİNE İŞLENMEYEN TAHSİLATLAR  
9040 MERA FONU  
9041 MERA FONU PARA CEZASI  
9042 MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU TİCARİ PLAKA GELİRLERİ  
9043 MÜLGA YATIRIM TEŞVİK FONU  
9044 4961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 3.FIKRASINA GÖRE TAHSILAT  
9045 TAHSİLATI HIZLANDIRMA TEBLİĞİNE GÖRE VERİLEN TAHAKKUK  
9046 ÖZEL HESAP GELİRLERİ  
9047 TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ  
9048 5035 SAYILI KANUNA GÖRE HARÇ  
9049 4749 KAMU FINANS BORC YÖN. DÜZEN. HAK. KANUN HAZİNE ALACAKLARI  
9050 KARAYOLLARI TAŞIMA KANUNU İDARİ PARA CEZASI  
9051 DIŞ SEYAHAT HARCAMALARI VERGİSİ  
9052 TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ GELİRLERİ  
9053 ECRİMİSİL GELİRLERİ  
9054 DİĞER TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİRLERİ  
9055 TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ  
9056 DOGALGAZ PİYASASI KANUNU PARA CEZASI  
9057 DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİ  
9058 PETROLDEN DEVLET HAKKI  
9059 TİCARET SİCİL HARCI  
9060 MADENLERDEN DEVLET HAKKI  
9061 OYUN KAĞIDI GELİRLERİ  
9062 TAPU HARÇLARI  
9063 İSKAN HARCI  
9064 PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARI  
9065 TRAFİK HARÇLARI  
9066 YARGI HARÇLARI  
9067 İTHAL VE İMAL RUHSAT VE TEMDİT ÜCRETİ  
9068 GEMİ VE LİMAN HARÇLARI  
9069 DİĞER HARÇLAR  
9070 DEĞERLİ KAĞITLAR GELİRLERİ  
9071 TAVİZLERDEN GERİ ALINANLAR  
9072 İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR  
9073 YEM ANALİZ ÜCRETİ  
9074 ŞEKER FİYAT FARKI  
9075 AKARYAKIT FİYAT FARKI  
9076 BAŞKA VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFİ  
9077 MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLANLAR)  
9078 GÜBRE DENEY VE ANALİZ ÜCRETİ  
9079 4961 S.K. GEÇİCİ 1. MAD. GÖRE PARA CEZASI  
9080 DİĞER PARA CEZALARI  
9081 ZİMMETLERE GEÇİRİLEN PARA VE DEĞERLERDEN BORÇLULAR  
9082 FAZLA VE YERSİZ YAPILAN ÖDEMELERDEN BORÇLULAR  
9083 SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMAYI TEŞVİK FONU  
9084 İSTİHSAL VERGİSİ  
9085 TRAFİK CEZALARI  
9086 HESAPLANAN GECİKME ZAMMI  
9087 TAKİP GİDERLERİ KARŞILIĞI ALINAN  
9088 ÇIRAKLIK FONU  
9089 2000/2 SAYILI BKK GEREĞİNCE YATIRIMLARI TEŞVİK FONUNA AKTIRILACAK TUTARLAR  
9090 ÇEŞİTLİ GELİRLER  
9091 PETROLDEN DEVLET HİSSESİ  
9092 YÜKSEK ÖĞRENİM HARÇ KREDİSİ  
9093 RESMİ ARABULUCULUK ÜCRETİ  
9094 EM.SAN. 17 MAD. GELİRLERİN THK EDİLMEMESİ CEZASI  
9095 4961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 1.FIKRAYA GÖRE TAHSİLAT  
9096 4369/15 SUÇA İŞTİRAK EDEN KİŞİLER  
9097 HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ  
9098 HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ CEZASI  
9099 KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI  
9101 ŞEKER KANUNU İDARİ PARA CEZASI  
9102 GEÇİŞ ÜÇRETİ VE İDARİ PARA CEZASI  
9103 5188 SK. GÖRE GÜVENLİK RUHSATI HARCI  
9104 TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2. MADDE İDARİ PARA CEZASI  
9105 SPOR MÜSABAKALRINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ KAN. UYARINCA İPC  
9106 4857 S.K. 101. MAD. KAP. İDARİ PARA CEZALARI  
9107 ENERJİ DESTEĞİ ÖDEMELERİNDEN GERİ ALINANLAR  
9108 4857 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR KAYDEDİLECEK PARA CEZALARI  
9109 5326 S. KABAHATLER KANUNU İDARİ PARA CEZASI  
9110 93/4000 SAYILI YATIRIMLARIN, DÖVİZ. KAZ. HİZ. TEŞVİKİNE İLİŞKİN B.K.K.`NCA HAKSIZ ÖDENEN ENERJİ TEŞVİK GERİ ÖDEMESİ  
9111 ORKÖY FONU GELİRLERİ  
9113 GELİR VERGİSİ TEVKİFATI  
9114 YABANCI ÜLKEDE GÜÇ VE MUHTAÇ DURUMA DÜŞENLERE YURDA DÖNÜŞ İÇİN ÖDÜNÇ VERİLEN PARALAR  
9115 SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN KDV.  
9116 HAZİNE ZARARININ GERİ ALINMASI  
9117 EVRENSEL HİZMETİN GELİRLERİ KATKI PAYI  
9118 TELEKOMİNİKASYON KURUMU TARAFINDAN YATIRILAN TELGRAF VE TELEFON KANUNU İDARİ PARA CEZALARI  
9119 SİVİL HAVA ARAÇLARI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ MESULİYET DEVLET GARANTİSİ BEDELİ  
9120 TELSİZ, TELEFON VE TELGRAF KANUNU İDARİ PARA CEZASI %20 Sİ  
9121 5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU İPC  
9122 5307 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI PİYASASI KANUNU İPC  
9123 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULUNCA ÖDENEN ANALİZ ÜCRETİNİN GERİ ALINMASI  
9126 5254 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE VERİLEN ÖDÜNÇ TOHUMLUKLARDAN HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞENLER  
9127 2004/5682 SAYILI BKK İLE HAZİNE ALACĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİ  
9131 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ (SAİR İVAZSIZ İNTİKALLER)  
9148 4915 ve 5035 SK. GÖRE RUHSAT HARCI  
9162 KADASTRO HARÇLARI  
9171 SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN ÖTV 1. LİSTE  
9180 TELSİZ, TELEFON VE TELGRAF KANUNU İDARİ PARA CEZASI %80 İ  
9190 ÇEŞİTLİ GELİRLER(GECİKME ZAMMI HESAPLANAN  
9301 GENEL BÜTÇE DIŞINDA KALAN KURUMLAR TARAFINDAN YAPILAN İ.P.C  
9304 TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2.MADDE İDARİ PARA CEZASI  
9305 SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ KANUNU UYARINCA İPC  
9306 1475 SAYILI İŞ KANUNUNA BAĞLI PARA CEZASI  
9307 3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI  
9309 TURİZM PARA CEZASI  
9315 ŞEKER KANUNU İDARİ PARA CEZASI  
9316 4054 SAYILI REKABET KANUNUNUN 55. MADDE KAPSAMINDA İPC  
9341 MERA FONU PARA CEZASI  
9901 ADİ ORTAKLIK MÜKELLEFİYETSİZ MÜKELLEF KAYDI İÇİN VERGİ KODU