HİZMET SÖZLEŞMESİ SONA ERDİRİLİRKEN DİKKATE ALINACAK BİLDİRİM  SÜRELERİ VE İHBAR TAZMİNATI TUTARLARI (*)
HİZMET SÜRESİ BİLDİRİM SÜRESİ İHBAR TAZMİNATI TUTARI
6 Aydan az Sürmüş İşçi İçin 2 Hafta 2 Haftalık Ücret
6 Aydan 1.5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin 4 Hafta 4 Haftalık Ücret
1.5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin 6 Hafta 6 Haftalık Ücret
3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi İçin 8 Hafta 8 Haftalık Ücret
(*) Tabloda belirtilen süreler asgari süreler olup, sözleşme ile artırılabilir. Bu süreler hem işveren hem de işçi açısından bağlayıcıdır. İşveren, işçinin bildirim süresine bağlı ücretlerini peşin ödemek suretiyle sözleşmesini sona erdirebilir.