ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI
(1.1.2020'DEN İTBAREN VUK 513 Nolu Tebliğ ile)
1.FATURA, GİDER PUSULASI, MUHTAHSİL MAKBUZU VE SERBEST MESLEK MAKBUZU VERMEYENLERE VE ALMAYANLARA  350
(Her bir belge nevi için) 350 TL'den az, bir takvim yılı içinde toplam olarak  180.000 TL'den fazla olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın %10'u  
2.Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması   
(Her bir belge nevi için) Her tespitte18.000 TL. yıl içinde de 180.000 TL.'yi aşmamak üzere................................................................ 350
3.SERBEST KAZANÇ GÜNLÜK DEFTERİNİ GÜNÜ GÜNÜNE TUTMAYANLARA..................................................................... 350
4.VERGİ LEVHASI BULUNDURMAYAN VEYA ASMAYANLARA........................................................................................................ 350
5.Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 8.500
6.TEK VERGİ NUMARASININ KULLANILMASI İLE İLGİLİ MECBURİYETLERE UYULMAMASI ( Her Bir İşlem İçin).................................... 420
9.BELGE BASIMI İLE İLGİLİ GÖREVİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN YERİNE GETİRMEYEN MATBAA İŞLETMECİLERİNE................... 1300
10.VERGİ KİMLİK NUMARASI İLE İLGİLİ BİLDİRİM ÖDEVLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLERE.......................................................... 1.800
11.MB'nin ÖZEL İŞARETLİ GÖREVLİSİNİN İKAZINA RAĞMEN DURMAYAN ARACIN SAHİBİ ADINA.................................................. 1300
12.BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İLE VUK 256 VE MÜK 257. MADDE HÜKÜMLERİNE UYMAYAN
-Birinci Sınıf Tüccarlar Hakkında................................................................................................................................................... 2.300
-Serbest Meslek Erbabı Hakkında................................................................................................................................................ 1.200
-Yukarda Yazılı Bulunanlar Dışında Kalanlar Hakkında..................................................................................................................... 600
-İkinci Sınıf Tüccarlar Hakkında..................................................................................................................................................... 700
-Defter Tutan Çiftçiler Hakkında..................................................................................................................................................... 700
-Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler Hakkında............................................................................................................................ 700
-Yukarda Yazılı Bulunanlar Dışında Kalanlar Hakkında..................................................................................................................... 360
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı  içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.800.000
(1.1.2019'DAN İTBAREN VUK 504 Nolu Tebliğ ile)
1.FATURA, GİDER PUSULASI, MUHTAHSİL MAKBUZU VE SERBEST MESLEK MAKBUZU VERMEYENLERE VE ALMAYANLARA  290
(Her bir belge nevi için) 290 TL'den az, bir takvim yılı içinde toplam olarak  148.000 TL'den fazla olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın %10'u  
2.Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması   
(Her bir belge nevi için) Her tespitte14.800 TL. yıl içinde de 148.000 TL.'yi aşmamak üzere................................................................ 290
3.SERBEST KAZANÇ GÜNLÜK DEFTERİNİ GÜNÜ GÜNÜNE TUTMAYANLARA..................................................................... 290
4.VERGİ LEVHASI BULUNDURMAYAN VEYA ASMAYANLARA........................................................................................................ 290
5.Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 7.000
6.TEK VERGİ NUMARASININ KULLANILMASI İLE İLGİLİ MECBURİYETLERE UYULMAMASI ( Her Bir İşlem İçin).................................... 350
9.BELGE BASIMI İLE İLGİLİ GÖREVİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN YERİNE GETİRMEYEN MATBAA İŞLETMECİLERİNE................... 1100
10.VERGİ KİMLİK NUMARASI İLE İLGİLİ BİLDİRİM ÖDEVLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLERE.......................................................... 1.480
11.MB'nin ÖZEL İŞARETLİ GÖREVLİSİNİN İKAZINA RAĞMEN DURMAYAN ARACIN SAHİBİ ADINA.................................................. 1100
12.BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İLE VUK 256 VE MÜK 257. MADDE HÜKÜMLERİNE UYMAYAN
-Birinci Sınıf Tüccarlar Hakkında................................................................................................................................................... 1.900
-Serbest Meslek Erbabı Hakkında................................................................................................................................................ 1.900
-İkinci Sınıf Tüccarlar Hakkında..................................................................................................................................................... 980
-Defter Tutan Çiftçiler Hakkında..................................................................................................................................................... 980
-Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler Hakkında............................................................................................................................ 980
-Yukarda Yazılı Bulunanlar Dışında Kalanlar Hakkında..................................................................................................................... 490
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı  içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.480.000
(1.1.2018'DAN İTBAREN VUK 490 Nolu Tebliğ ile)
1.FATURA, GİDER PUSULASI, MUHTAHSİL MAKBUZU VE SERBEST MESLEK MAKBUZU VERMEYENLERE VE ALMAYANLARA  240
(Her bir belge nevi için) 240 TL'den az, bir takvim yılı içinde toplam olarak  120.000 TL'den fazla olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın %10'u  
2.Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması   
(Her bir belge nevi için) Her tespitte12,000 TL. yıl içinde de 120.000 TL.'yi aşmamak üzere................................................................ 240
3.SERBEST KAZANÇ GÜNLÜK DEFTERİNİ GÜNÜ GÜNÜNE TUTMAYANLARA..................................................................... 240
4.VERGİ LEVHASI BULUNDURMAYAN VEYA ASMAYANLARA........................................................................................................ 240
5.Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 5.700
6.TEK VERGİ NUMARASININ KULLANILMASI İLE İLGİLİ MECBURİYETLERE UYULMAMASI ( Her Bir İşlem İçin).................................... 290
9.BELGE BASIMI İLE İLGİLİ GÖREVİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN YERİNE GETİRMEYEN MATBAA İŞLETMECİLERİNE................... 900
10.VERGİ KİMLİK NUMARASI İLE İLGİLİ BİLDİRİM ÖDEVLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLERE.......................................................... 1.200
11.MB'nin ÖZEL İŞARETLİ GÖREVLİSİNİN İKAZINA RAĞMEN DURMAYAN ARACIN SAHİBİ ADINA.................................................. 900
12.BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İLE VUK 256 VE MÜK 257. MADDE HÜKÜMLERİNE UYMAYAN
-Birinci Sınıf Tüccarlar Hakkında................................................................................................................................................... 1.600
-Serbest Meslek Erbabı Hakkında................................................................................................................................................ 1.600
-İkinci Sınıf Tüccarlar Hakkında..................................................................................................................................................... 800
-Defter Tutan Çiftçiler Hakkında..................................................................................................................................................... 800
-Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler Hakkında............................................................................................................................ 800
-Yukarda Yazılı Bulunanlar Dışında Kalanlar Hakkında..................................................................................................................... 350
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı  içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.200.000
(1.1.2017'DAN İTBAREN VUK 476 Nolu Tebliğ ile)
1.FATURA, GİDER PUSULASI, MUHTAHSİL MAKBUZU VE SERBEST MESLEK MAKBUZU VERMEYENLERE VE ALMAYANLARA  210
(Her bir belge nevi için) 210 TL'den az, bir takvim yılı içinde toplam olarak  110.000 TL'den fazla olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın %10'u  
2.Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması   
(Her bir belge nevi için) Her tespitte11,000 TL. yıl içinde de 110.000 TL.'yi aşmamak üzere................................................................ 210
3.SERBEST KAZANÇ GÜNLÜK DEFTERİNİ GÜNÜ GÜNÜNE TUTMAYANLARA..................................................................... 210
4.VERGİ LEVHASI BULUNDURMAYAN VEYA ASMAYANLARA........................................................................................................ 210
5.Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 5.000
6.TEK VERGİ NUMARASININ KULLANILMASI İLE İLGİLİ MECBURİYETLERE UYULMAMASI ( Her Bir İşlem İçin).................................... 260
9.BELGE BASIMI İLE İLGİLİ GÖREVİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN YERİNE GETİRMEYEN MATBAA İŞLETMECİLERİNE................... 800
10.VERGİ KİMLİK NUMARASI İLE İLGİLİ BİLDİRİM ÖDEVLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLERE.......................................................... 1.100
11.MB'nin ÖZEL İŞARETLİ GÖREVLİSİNİN İKAZINA RAĞMEN DURMAYAN ARACIN SAHİBİ ADINA.................................................. 800
12.BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İLE VUK 256 VE MÜK 257. MADDE HÜKÜMLERİNE UYMAYAN
-Birinci Sınıf Tüccarlar Hakkında................................................................................................................................................... 1.400
-Serbest Meslek Erbabı Hakkında................................................................................................................................................ 1.400
-İkinci Sınıf Tüccarlar Hakkında..................................................................................................................................................... 700
-Defter Tutan Çiftçiler Hakkında..................................................................................................................................................... 700
-Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler Hakkında............................................................................................................................ 700
-Yukarda Yazılı Bulunanlar Dışında Kalanlar Hakkında..................................................................................................................... 350
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı  içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.100.000
 
(1.1.2016'DAN İTBAREN VUK 460 Nolu Tebliğ ile)
1.FATURA, GİDER PUSULASI, MUHTAHSİL MAKBUZU VE SERBEST MESLEK MAKBUZU VERMEYENLERE VE ALMAYANLARA  210
(Her bir belge nevi için) 210 TL'den az, bir takvim yılı içinde toplam olarak  110.000 TL'den fazla olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın %10'u  
2.Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması   
(Her bir belge nevi için) Her tespitte11,000 TL. yıl içinde de 110.000 TL.'yi aşmamak üzere................................................................ 210
3.SERBEST KAZANÇ GÜNLÜK DEFTERİNİ GÜNÜ GÜNÜNE TUTMAYANLARA..................................................................... 210
4.VERGİ LEVHASI BULUNDURMAYAN VEYA ASMAYANLARA........................................................................................................ 210
5.Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 5.000
6.TEK VERGİ NUMARASININ KULLANILMASI İLE İLGİLİ MECBURİYETLERE UYULMAMASI ( Her Bir İşlem İçin).................................... 260
9.BELGE BASIMI İLE İLGİLİ GÖREVİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN YERİNE GETİRMEYEN MATBAA İŞLETMECİLERİNE................... 800
10.VERGİ KİMLİK NUMARASI İLE İLGİLİ BİLDİRİM ÖDEVLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLERE.......................................................... 1.100
11.MB'nin ÖZEL İŞARETLİ GÖREVLİSİNİN İKAZINA RAĞMEN DURMAYAN ARACIN SAHİBİ ADINA.................................................. 800
12.BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İLE VUK 256 VE MÜK 257. MADDE HÜKÜMLERİNE UYMAYAN
-Birinci Sınıf Tüccarlar Hakkında................................................................................................................................................... 1.370
-Serbest Meslek Erbabı Hakkında................................................................................................................................................ 1.370
-İkinci Sınıf Tüccarlar Hakkında..................................................................................................................................................... 690
-Defter Tutan Çiftçiler Hakkında..................................................................................................................................................... 690
-Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler Hakkında............................................................................................................................ 690
-Yukarda Yazılı Bulunanlar Dışında Kalanlar Hakkında..................................................................................................................... 340
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı  içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.100.000
 
(1.1.2015'DEN İTBAREN VUK 442 Nolu Tebliğ ile)
1.FATURA, GİDER PUSULASI, MUHTAHSİL MAKBUZU VE SERBEST MESLEK MAKBUZU VERMEYENLERE VE ALMAYANLARA  200
(Her bir belge nevi için) 200 TL'den az, bir takvim yılı içinde toplam olarak  106.000 TL'den fazla olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın %10'u  
2.Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması   
(Her bir belge nevi için) Her tespitte10,600 TL. yıl içinde de 106000 TL.'yi aşmamak üzere................................................................ 200
3.SERBEST KAZANÇ GÜNLÜK DEFTERİNİ GÜNÜ GÜNÜNE TUTMAYANLARA..................................................................... 200
4.VERGİ LEVHASI BULUNDURMAYAN VEYA ASMAYANLARA........................................................................................................ 200
5.Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 4.800
6.TEK VERGİ NUMARASININ KULLANILMASI İLE İLGİLİ MECBURİYETLERE UYULMAMASI ( Her Bir İşlem İçin).................................... 250
9.BELGE BASIMI İLE İLGİLİ GÖREVİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN YERİNE GETİRMEYEN MATBAA İŞLETMECİLERİNE................... 770
10.VERGİ KİMLİK NUMARASI İLE İLGİLİ BİLDİRİM ÖDEVLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLERE.......................................................... 1060
11.MB'nin ÖZEL İŞARETLİ GÖREVLİSİNİN İKAZINA RAĞMEN DURMAYAN ARACIN SAHİBİ ADINA.................................................. 770
12.BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İLE VUK 256 VE MÜK 257. MADDE HÜKÜMLERİNE UYMAYAN
-Birinci Sınıf Tüccarlar Hakkında................................................................................................................................................... 1.300
-Serbest Meslek Erbabı Hakkında................................................................................................................................................ 1.300
-İkinci Sınıf Tüccarlar Hakkında..................................................................................................................................................... 660
-Defter Tutan Çiftçiler Hakkında..................................................................................................................................................... 660
-Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler Hakkında............................................................................................................................ 660
-Yukarda Yazılı Bulunanlar Dışında Kalanlar Hakkında..................................................................................................................... 330
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı  içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.060.000
 
(1.1.2014'DEN İTBAREN VUK 432 Nolu Tebliğ ile)
1.FATURA, GİDER PUSULASI, MUHTAHSİL MAKBUZU VE SERBEST MESLEK MAKBUZU VERMEYENLERE VE ALMAYANLARA  190
(Her bir belge nevi için) 190 TL'den az, bir takvim yılı içinde toplam olarak  97.000 TL'den fazla olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın %10'u  
2.Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması   
(Her bir belge nevi için) Her tespitte 9,700 TL. yıl içinde de 97.000 TL.'yi aşmamak üzere................................................................ 190
3.SERBEST KAZANÇ GÜNLÜK DEFTERİNİ GÜNÜ GÜNÜNE TUTMAYANLARA..................................................................... 190
4.VERGİ LEVHASI BULUNDURMAYAN VEYA ASMAYANLARA........................................................................................................ 190
5.Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 4.400
6.TEK VERGİ NUMARASININ KULLANILMASI İLE İLGİLİ MECBURİYETLERE UYULMAMASI ( Her Bir İşlem İçin).................................... 230
9.BELGE BASIMI İLE İLGİLİ GÖREVİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN YERİNE GETİRMEYEN MATBAA İŞLETMECİLERİNE................... 700
10.VERGİ KİMLİK NUMARASI İLE İLGİLİ BİLDİRİM ÖDEVLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLERE.......................................................... 970
11.MB'nin ÖZEL İŞARETLİ GÖREVLİSİNİN İKAZINA RAĞMEN DURMAYAN ARACIN SAHİBİ ADINA.................................................. 700
12.BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İLE VUK 256 VE MÜK 257. MADDE HÜKÜMLERİNE UYMAYAN
-Birinci Sınıf Tüccarlar Hakkında................................................................................................................................................... 1.200
-Serbest Meslek Erbabı Hakkında................................................................................................................................................ 1.200
-İkinci Sınıf Tüccarlar Hakkında..................................................................................................................................................... 600
-Defter Tutan Çiftçiler Hakkında..................................................................................................................................................... 600
-Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler Hakkında............................................................................................................................ 600
-Yukarda Yazılı Bulunanlar Dışında Kalanlar Hakkında..................................................................................................................... 300
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı  içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 970.000
 
(1.1.2013'DEN İTBAREN VUK 422 Nolu Tebliğ ile)
1.FATURA, GİDER PUSULASI, MUHTAHSİL MAKBUZU VE SERBEST MESLEK MAKBUZU VERMEYENLERE VE ALMAYANLARA  190
(Her bir belge nevi için) 190 TL'den az, bir takvim yılı içinde toplam olarak  94.000 TL'den fazla olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın %10'u  
2.Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması   
(Her bir belge nevi için) Her tespitte 9.700 TL. yıl içinde de 94.000 TL.'yi aşmamak üzere................................................................ 190
3.SERBEST KAZANÇ GÜNLÜK DEFTERİNİ GÜNÜ GÜNÜNE TUTMAYANLARA..................................................................... 190
4.VERGİ LEVHASI BULUNDURMAYAN VEYA ASMAYANLARA........................................................................................................ 190
5.Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 4.300
6.TEK VERGİ NUMARASININ KULLANILMASI İLE İLGİLİ MECBURİYETLERE UYULMAMASI ( Her Bir İşlem İçin).................................... 230
9.BELGE BASIMI İLE İLGİLİ GÖREVİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN YERİNE GETİRMEYEN MATBAA İŞLETMECİLERİNE................... 700
10.VERGİ KİMLİK NUMARASI İLE İLGİLİ BİLDİRİM ÖDEVLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLERE.......................................................... 940
11.MB'nin ÖZEL İŞARETLİ GÖREVLİSİNİN İKAZINA RAĞMEN DURMAYAN ARACIN SAHİBİ ADINA.................................................. 700
12.BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İLE VUK 256 VE MÜK 257. MADDE HÜKÜMLERİNE UYMAYAN
-Birinci Sınıf Tüccarlar Hakkında................................................................................................................................................... 1.200
-Serbest Meslek Erbabı Hakkında................................................................................................................................................ 1.200
-İkinci Sınıf Tüccarlar Hakkında..................................................................................................................................................... 600
-Defter Tutan Çiftçiler Hakkında..................................................................................................................................................... 600
-Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler Hakkında............................................................................................................................ 600
-Yukarda Yazılı Bulunanlar Dışında Kalanlar Hakkında..................................................................................................................... 300
 
(1.1.2012'DEN İTBAREN VUK 411 Nolu Tebliğ ile)
1.FATURA, GİDER PUSULASI, MUHTAHSİL MAKBUZU VE SERBEST MESLEK MAKBUZU VERMEYENLERE VE ALMAYANLARA  180
(Her bir belge nevi için) 180 YTL'den az, bir takvim yılı içinde toplam olarak  88.000 YTL'den fazla olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın %10'u  
2.Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması   
(Her bir belge nevi için) Her tespitte 8.800 TL. yıl içinde de 88.000 TL.'yi aşmamak üzere................................................................ 180
3.SERBEST KAZANÇ GÜNLÜK DEFTERİNİ GÜNÜ GÜNÜNE TUTMAYANLARA..................................................................... 180
4.VERGİ LEVHASI BULUNDURMAYAN VEYA ASMAYANLARA........................................................................................................ 180
5.Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 4.000
6.TEK VERGİ NUMARASININ KULLANILMASI İLE İLGİLİ MECBURİYETLERE UYULMAMASI ( Her Bir İşlem İçin).................................... 220
9.BELGE BASIMI İLE İLGİLİ GÖREVİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN YERİNE GETİRMEYEN MATBAA İŞLETMECİLERİNE................... 660
10.VERGİ KİMLİK NUMARASI İLE İLGİLİ BİLDİRİM ÖDEVLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLERE.......................................................... 880
11.MB'nin ÖZEL İŞARETLİ GÖREVLİSİNİN İKAZINA RAĞMEN DURMAYAN ARACIN SAHİBİ ADINA.................................................. 660
12.BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İLE VUK 256 VE MÜK 257. MADDE HÜKÜMLERİNE UYMAYAN
-Birinci Sınıf Tüccarlar Hakkında................................................................................................................................................... 1.170
-Serbest Meslek Erbabı Hakkında................................................................................................................................................ 1.170
-İkinci Sınıf Tüccarlar Hakkında..................................................................................................................................................... 580
-Defter Tutan Çiftçiler Hakkında..................................................................................................................................................... 580
-Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler Hakkında............................................................................................................................ 580
-Yukarda Yazılı Bulunanlar Dışında Kalanlar Hakkında..................................................................................................................... 280
 
(1.1.2011'DEN İTBAREN VUK 402 Nolu Tebliğ ile)
1.FATURA, GİDER PUSULASI, MUHTAHSİL MAKBUZU VE SERBEST MESLEK MAKBUZU VERMEYENLERE VE ALMAYANLARA  170
(Her bir belge nevi için) 170 TL'den az, bir takvim yılı içinde toplam olarak  80.000 TL'den fazla olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın %10'u  
2.PERAKENDE SATIŞ FİŞİ, ÖDEME KAYDEDİCİ FİŞİ, GİRİŞ VE YOLCU TAŞIMA BİLETİ,SEVK İRSALİYESİ,TAŞIMA İRSALİYESİ,YOLCU LİSTESİ,GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİ DÜZENLEMEYENLERE, KULLANMAYANLARA YADA BULUNDURMAYANLARA    
(Her bir belge nevi için) Her tespitte 8.000 TL. yıl içinde de 80.000 TL.'yi aşmamak üzere................................................................ 170
3.SERBEST KAZANÇ GÜNLÜK DEFTERİNİ GÜNÜ GÜNÜNE TUTMAYANLARA..................................................................... 170
4.VERGİ LEVHASI BULUNDURMAYAN VEYA ASMAYANLARA........................................................................................................ 17
5.TEK DÜZEN HESAP PLANINA VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA UYMAYANLARA.............................................  3.700
6.TEK VERGİ NUMARASININ KULLANILMASI İLE İLGİLİ MECBURİYETLERE UYULMAMASI ( Her Bir İşlem İçin).................................... 200
9.BELGE BASIMI İLE İLGİLİ GÖREVİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN YERİNE GETİRMEYEN MATBAA İŞLETMECİLERİNE................... 600
      Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde toplamda 120.000 TL  
10.VERGİ KİMLİK NUMARASI İLE İLGİLİ BİLDİRİM ÖDEVLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLERE.......................................................... 800
11.MB'nin ÖZEL İŞARETLİ GÖREVLİSİNİN İKAZINA RAĞMEN DURMAYAN ARACIN SAHİBİ ADINA.................................................. 600
12.BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İLE VUK 256 VE MÜK 257. MADDE HÜKÜMLERİNE UYMAYAN
-Birinci Sınıf Tüccarlar Hakkında................................................................................................................................................... 1.070
-Serbest Meslek Erbabı Hakkında................................................................................................................................................ 1.070
-İkinci Sınıf Tüccarlar Hakkında..................................................................................................................................................... 530
-Defter Tutan Çiftçiler Hakkında..................................................................................................................................................... 530
-Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler Hakkında............................................................................................................................ 530
-Yukarda Yazılı Bulunanlar Dışında Kalanlar Hakkında..................................................................................................................... 260
 
(1.1.2010'DAN İTBAREN VUK 393 Nolu Tebliğ ile)
1.FATURA, GİDER PUSULASI, MUHTAHSİL MAKBUZU VE SERBEST MESLEK MAKBUZU VERMEYENLERE VE ALMAYANLARA  160
(Her bir belge nevi için) 160 YTL'den az, bir takvim yılı içinde toplam olarak  77.000 YTL'den fazla olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın %10'u  
2.PERAKENDE SATIŞ FİŞİ, ÖDEME KAYDEDİCİ FİŞİ, GİRİŞ VE YOLCU TAŞIMA BİLETİ,SEVK İRSALİYESİ,TAŞIMA İRSALİYESİ,YOLCU LİSTESİ,GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİ DÜZENLEMEYENLERE, KULLANMAYANLARA YADA BULUNDURMAYANLARA    
(Her bir belge nevi için) Her tespitte 7.700 YTL. yıl içinde de 77.000 YTL.'yi aşmamak üzere................................................................ 160
3.SERBEST KAZANÇ GÜNLÜK DEFTERİNİ GÜNÜ GÜNÜNE TUTMAYANLARA..................................................................... 160
4.VERGİ LEVHASI BULUNDURMAYAN VEYA ASMAYANLARA........................................................................................................ 160
5.TEK DÜZEN HESAP PLANINA VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA UYMAYANLARA.............................................  3.500
6.TEK VERGİ NUMARASININ KULLANILMASI İLE İLGİLİ MECBURİYETLERE UYULMAMASI ( Her Bir İşlem İçin).................................... 190
9.BELGE BASIMI İLE İLGİLİ GÖREVİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN YERİNE GETİRMEYEN MATBAA İŞLETMECİLERİNE................... 570
10.VERGİ KİMLİK NUMARASI İLE İLGİLİ BİLDİRİM ÖDEVLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLERE.......................................................... 770
11.MB'nin ÖZEL İŞARETLİ GÖREVLİSİNİN İKAZINA RAĞMEN DURMAYAN ARACIN SAHİBİ ADINA.................................................. 570
12.BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İLE VUK 256 VE MÜK 257. MADDE HÜKÜMLERİNE UYMAYAN
-Birinci Sınıf Tüccarlar Hakkında................................................................................................................................................... 1.000
-Serbest Meslek Erbabı Hakkında................................................................................................................................................ 1.000
-İkinci Sınıf Tüccarlar Hakkında..................................................................................................................................................... 500
-Defter Tutan Çiftçiler Hakkında..................................................................................................................................................... 500
-Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler Hakkında............................................................................................................................ 500
-Yukarda Yazılı Bulunanlar Dışında Kalanlar Hakkında..................................................................................................................... 250
 
(1.1.2009'DAN İTBAREN VUK 388 Nolu Tebliğ ile)
1.FATURA, GİDER PUSULASI, MUHTAHSİL MAKBUZU VE SERBEST MESLEK MAKBUZU VERMEYENLERE VE ALMAYANLARA  160
(Her bir belge nevi için) 160 YTL'den az, bir takvim yılı içinde toplam olarak  76.000 YTL'den fazla olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın %10'u  
2.PERAKENDE SATIŞ FİŞİ, ÖDEME KAYDEDİCİ FİŞİ, GİRİŞ VE YOLCU TAŞIMA BİLETİ,SEVK İRSALİYESİ,TAŞIMA İRSALİYESİ,YOLCU LİSTESİ,GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİ DÜZENLEMEYENLERE, KULLANMAYANLARA YADA BULUNDURMAYANLARA    
(Her bir belge nevi için) Her tespitte 7.600 YTL. yıl içinde de 76.000 YTL.'yi aşmamak üzere................................................................ 160
3.SERBEST KAZANÇ GÜNLÜK DEFTERİNİ GÜNÜ GÜNÜNE TUTMAYANLARA..................................................................... 160
4.VERGİ LEVHASI BULUNDURMAYAN VEYA ASMAYANLARA........................................................................................................ 160
5.TEK DÜZEN HESAP PLANINA VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA UYMAYANLARA.............................................  3.500
6.TEK VERGİ NUMARASININ KULLANILMASI İLE İLGİLİ MECBURİYETLERE UYULMAMASI ( Her Bir İşlem İçin).................................... 190
9.BELGE BASIMI İLE İLGİLİ GÖREVİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN YERİNE GETİRMEYEN MATBAA İŞLETMECİLERİNE................... 560
10.VERGİ KİMLİK NUMARASI İLE İLGİLİ BİLDİRİM ÖDEVLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLERE.......................................................... 760
11.MB'nin ÖZEL İŞARETLİ GÖREVLİSİNİN İKAZINA RAĞMEN DURMAYAN ARACIN SAHİBİ ADINA.................................................. 560
12.BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İLE VUK 256 VE MÜK 257. MADDE HÜKÜMLERİNE UYMAYAN
-Birinci Sınıf Tüccarlar Hakkında................................................................................................................................................... 1.600
-Serbest Meslek Erbabı Hakkında................................................................................................................................................ 1.600
-İkinci Sınıf Tüccarlar Hakkında..................................................................................................................................................... 760
-Defter Tutan Çiftçiler Hakkında..................................................................................................................................................... 760
-Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler Hakkında............................................................................................................................ 760
-Yukarda Yazılı Bulunanlar Dışında Kalanlar Hakkında..................................................................................................................... 350
 
(1.1.2008'DEN İTBAREN VUK 378 Nolu Tebliğ ile)
1.FATURA, GİDER PUSULASI, MUHTAHSİL MAKBUZU VE SERBEST MESLEK MAKBUZU VERMEYENLERE VE ALMAYANLARA  149
(Her bir belge nevi için) 149 YTL'den az, bir takvim yılı içinde toplam olarak  68.000 YTL'den fazla olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın %10'u  
2.PERAKENDE SATIŞ FİŞİ, ÖDEME KAYDEDİCİ FİŞİ, GİRİŞ VE YOLCU TAŞIMA BİLETİ,SEVK İRSALİYESİ,TAŞIMA İRSALİYESİ,YOLCU LİSTESİ,GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİ DÜZENLEMEYENLERE, KULLANMAYANLARA YADA BULUNDURMAYANLARA    
(Her bir belge nevi için) Her tespitte 6.800 YTL. yıl içinde de 68.000 YTL.'yi aşmamak üzere................................................................ 149
3.SERBEST KAZANÇ GÜNLÜK DEFTERİNİ GÜNÜ GÜNÜNE TUTMAYANLARA..................................................................... 149
4.VERGİ LEVHASI BULUNDURMAYAN VEYA ASMAYANLARA........................................................................................................ 149
5.TEK DÜZEN HESAP PLANINA VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA UYMAYANLARA.............................................  3.200
6.TEK VERGİ NUMARASININ KULLANILMASI İLE İLGİLİ MECBURİYETLERE UYULMAMASI ( Her Bir İşlem İçin).................................... 170
9.BELGE BASIMI İLE İLGİLİ GÖREVİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN YERİNE GETİRMEYEN MATBAA İŞLETMECİLERİNE................... 500
10.VERGİ KİMLİK NUMARASI İLE İLGİLİ BİLDİRİM ÖDEVLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLERE.......................................................... 680
11.MB'nin ÖZEL İŞARETLİ GÖREVLİSİNİN İKAZINA RAĞMEN DURMAYAN ARACIN SAHİBİ ADINA.................................................. 500
12.BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İLE VUK 256 VE MÜK 257. MADDE HÜKÜMLERİNE UYMAYAN
-Birinci Sınıf Tüccarlar Hakkında................................................................................................................................................... 1.490
-Serbest Meslek Erbabı Hakkında................................................................................................................................................ 1.490
-İkinci Sınıf Tüccarlar Hakkında..................................................................................................................................................... 680
-Defter Tutan Çiftçiler Hakkında..................................................................................................................................................... 680
-Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler Hakkında............................................................................................................................ 680
-Yukarda Yazılı Bulunanlar Dışında Kalanlar Hakkında..................................................................................................................... 320
 
(1.1.2007'DEN İTBAREN VUK 364 Nolu Tebliğ ile)
1.FATURA, GİDER PUSULASI, MUHTAHSİL MAKBUZU VE SERBEST MESLEK MAKBUZU VERMEYENLERE VE ALMAYANLARA  139
(Her bir belge nevi için) 139 YTL'den az, bir takvim yılı içinde toplam olarak  64.000 YTL'den fazla olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın %10'u  
2.PERAKENDE SATIŞ FİŞİ, ÖDEME KAYDEDİCİ FİŞİ, GİRİŞ VE YOLCU TAŞIMA BİLETİ,SEVK İRSALİYESİ,TAŞIMA İRSALİYESİ,YOLCU LİSTESİ,GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİ DÜZENLEMEYENLERE, KULLANMAYANLARA YADA BULUNDURMAYANLARA    
(Her bir belge nevi için) Her tespitte 6.400 YTL. yıl içinde de 64.000 YTL.'yi aşmamak üzere................................................................ 139
3.SERBEST KAZANÇ GÜNLÜK DEFTERİNİ GÜNÜ GÜNÜNE TUTMAYANLARA..................................................................... 139
4.VERGİ LEVHASI BULUNDURMAYAN VEYA ASMAYANLARA........................................................................................................ 139
5.TEK DÜZEN HESAP PLANINA VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA UYMAYANLARA.............................................  300
6.TEK VERGİ NUMARASININ KULLANILMASI İLE İLGİLİ MECBURİYETLERE UYULMAMASI ( Her Bir İşlem İçin).................................... 160
9.BELGE BASIMI İLE İLGİLİ GÖREVİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN YERİNE GETİRMEYEN MATBAA İŞLETMECİLERİNE................... 490
10.VERGİ KİMLİK NUMARASI İLE İLGİLİ BİLDİRİM ÖDEVLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLERE.......................................................... 640
11.MB'nin ÖZEL İŞARETLİ GÖREVLİSİNİN İKAZINA RAĞMEN DURMAYAN ARACIN SAHİBİ ADINA.................................................. 490
12.BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İLE VUK 256 VE MÜK 257. MADDE HÜKÜMLERİNE UYMAYAN
-Birinci Sınıf Tüccarlar Hakkında................................................................................................................................................... 1.390
-Serbest Meslek Erbabı Hakkında................................................................................................................................................ 1.390
-İkinci Sınıf Tüccarlar Hakkında..................................................................................................................................................... 640
-Defter Tutan Çiftçiler Hakkında..................................................................................................................................................... 640
-Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler Hakkında............................................................................................................................ 640
-Yukarda Yazılı Bulunanlar Dışında Kalanlar Hakkında..................................................................................................................... 300
 
 
(1.1.2006'DAN İTBAREN VUK 354 Nolu Tebliğ ile)
1.FATURA, GİDER PUSULASI, MUHTAHSİL MAKBUZU VE SERBEST MESLEK MAKBUZU VERMEYENLERE VE ALMAYANLARA  129
(Her bir belge nevi için) 129 YTL'den az, bir takvim yılı içinde toplam olarak  60.000 YTL'den fazla olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın %10'u  
2.PERAKENDE SATIŞ FİŞİ, ÖDEME KAYDEDİCİ FİŞİ, GİRİŞ VE YOLCU TAŞIMA BİLETİ,SEVK İRSALİYESİ,TAŞIMA İRSALİYESİ,YOLCU LİSTESİ,GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİ DÜZENLEMEYENLERE, KULLANMAYANLARA YADA BULUNDURMAYANLARA    
(Her bir belge nevi için) Her tespitte 6.000 YTL. yıl içinde de 60.000 YTL.'yi aşmamak üzere................................................................ 129
3.SERBEST KAZANÇ GÜNLÜK DEFTERİNİ GÜNÜ GÜNÜNE TUTMAYANLARA..................................................................... 129
4.VERGİ LEVHASI BULUNDURMAYAN VEYA ASMAYANLARA........................................................................................................ 129
5.TEK DÜZEN HESAP PLANINA VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA UYMAYANLARA.............................................  2.900
6.TEK VERGİ NUMARASININ KULLANILMASI İLE İLGİLİ MECBURİYETLERE UYULMAMASI ( Her Bir İşlem İçin).................................... 150
9.BELGE BASIMI İLE İLGİLİ GÖREVİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN YERİNE GETİRMEYEN MATBAA İŞLETMECİLERİNE................... 460
10.VERGİ KİMLİK NUMARASI İLE İLGİLİ BİLDİRİM ÖDEVLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLERE.......................................................... 600
11.MB'nin ÖZEL İŞARETLİ GÖREVLİSİNİN İKAZINA RAĞMEN DURMAYAN ARACIN SAHİBİ ADINA.................................................. 460
12.BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İLE VUK 256 VE MÜK 257. MADDE HÜKÜMLERİNE UYMAYAN
-Birinci Sınıf Tüccarlar Hakkında................................................................................................................................................... 1.290
-Serbest Meslek Erbabı Hakkında................................................................................................................................................ 1.290
-İkinci Sınıf Tüccarlar Hakkında..................................................................................................................................................... 600
-Defter Tutan Çiftçiler Hakkında..................................................................................................................................................... 600
-Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler Hakkında............................................................................................................................ 600
-Yukarda Yazılı Bulunanlar Dışında Kalanlar Hakkında..................................................................................................................... 290
 
 
(1.1.2005'TEN İTBAREN VUK 342 Nolu Tebliğ ile)
1.FATURA, GİDER PUSULASI, MUHTAHSİL MAKBUZU VE SERBEST MESLEK MAKBUZU VERMEYENLERE VE ALMAYANLARA  118 YTL
(Her bir belge nevi için) 118 YTL'den az, bir takvim yılı içinde toplam olarak  55.000 YTL'den fazla olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın %10'u  
2.PERAKENDE SATIŞ FİŞİ, ÖDEME KAYDEDİCİ FİŞİ, GİRİŞ VE YOLCU TAŞIMA BİLETİ,SEVK İRSALİYESİ,TAŞIMA İRSALİYESİ,YOLCU LİSTESİ,GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİ DÜZENLEMEYENLERE, KULLANMAYANLARA YADA BULUNDURMAYANLARA    
(Her bir belge nevi için) Her tespitte 5.800 yTL. yıl içinde de 55.000 YTL.'yi aşmamak üzere................................................................ 118 YTL
3.SERBEST KAZANÇ GÜNLÜK DEFTERİNİ GÜNÜ GÜNÜNE TUTMAYANLARA..................................................................... 118 YTL
4.VERGİ LEVHASI BULUNDURMAYAN VEYA ASMAYANLARA........................................................................................................ 118 YTL
5.TEK DÜZEN HESAP PLANINA VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA UYMAYANLARA.............................................  2.700 YTL
6.TEK VERGİ NUMARASININ KULLANILMASI İLE İLGİLİ MECBURİYETLERE UYULMAMASI ( Her Bir İşlem İçin).................................... 140 YTL
9.BELGE BASIMI İLE İLGİLİ GÖREVİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN YERİNE GETİRMEYEN MATBAA İŞLETMECİLERİNE................... 420 YTL
10.VERGİ KİMLİK NUMARASI İLE İLGİLİ BİLDİRİM ÖDEVLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLERE.......................................................... 550 YTL
11.MB'nin ÖZEL İŞARETLİ GÖREVLİSİNİN İKAZINA RAĞMEN DURMAYAN ARACIN SAHİBİ ADINA.................................................. 420 YTL
12.BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İLE VUK 256 VE MÜK 257. MADDE HÜKÜMLERİNE UYMAYAN
-Birinci Sınıf Tüccarlar Hakkında................................................................................................................................................... 1180 YTL
-Serbest Meslek Erbabı Hakkında................................................................................................................................................ 1.180 YTL
-İkinci Sınıf Tüccarlar Hakkında..................................................................................................................................................... 550 YTL
-Defter Tutan Çiftçiler Hakkında..................................................................................................................................................... 550 YTL
-Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler Hakkında............................................................................................................................ 550 YTL
-Yukarda Yazılı Bulunanlar Dışında Kalanlar Hakkında..................................................................................................................... 270 YTL
 
(1.1.2004'TEN İTBAREN VUK 326 Nolu Tebliğ ile)
1.FATURA, GİDER PUSULASI, MUHTAHSİL MAKBUZU VE SERBEST MESLEK MAKBUZU VERMEYENLERE VE ALMAYANLARA   
(Her bir belge nevi için) 107 milyon TL'den az, bir takvim yılı içinde toplam olarak  50 milyar TL'den fazla olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın.... 10%'u
2.PERAKENDE SATIŞ FİŞİ, ÖDEME KAYDEDİCİ FİŞİ, GİRİŞ VE YOLCU TAŞIMA BİLETİ,SEVK İRSALİYESİ,TAŞIMA İRSALİYESİ,YOLCU LİSTESİ,GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİ DÜZENLEMEYENLERE, KULLANMAYANLARA YADA BULUNDURMAYANLARA    
(Her bir belge nevi için) Her tespitte 5 milyar TL. yıl içinde de 50 milyar TL.'yi aşmamak üzere................................................................ 107.000.000 TL
3.FATURA, GİDER PUSULASI,MÜSTAHSİL MAKBUZU, SERBEST MESLSK MAKBUZU,PERAKENDE SATIŞ FİŞİ,GİRİŞ VE YOLCU TAŞIMA BİLETİ ALMAYAN VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYAN NİHAİ TÜKETİCİLERE...........................................................................  
4.SERBEST KAZANÇ GÜNLÜK DEFTERİNİ GÜNÜ GÜNÜNE TUTMAYANLARA..................................................................... 107.000.000 TL
" 107.000.000 TL
6.TEK DÜZEN HESAP PLANINA VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA UYMAYANLARA.............................................  2.500.000.000 TL
7.İŞYERİ KAPATMA CEZASI VERİLEN İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN MÜKELLEFLERE BİR TAKVİM YILI İÇİNDEKİ
-I.Uygulama için.......................................................................................................................................................................... 190.000.000 TL
-II.Uygulama için.......................................................................................................................................................................... 380.000.000 TL
-III. Ve Daha Sonraki Her B17Uygulama için.......................................................................................................................................................................... 770.000.000 TL
-(Bilanço usulü esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabı için bu cezalar bir kat artırılarak uygulanır.)
8.TEK VERGİ NUMARASININ KULLANILMASI İLE İLGİLİ MECBURİYETLERE UYULMAMASI ( Her Bir İşlem İçin).................................... 128.000.000 TL
9.BELGE BASIMI İLE İLGİLİ GÖREVİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN YERİNE GETİRMEYEN MATBAA İŞLETMECİLERİNE................... 380.000.000 TL
10.VERGİ KİMLİK NUMARASI İLE İLGİLİ BİLDİRİM ÖDEVLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLERE.......................................................... 500.000.000 TL
11.MB'nin ÖZEL İŞARETLİ GÖREVLİSİNİN İKAZINA RAĞMEN DURMAYAN ARACIN SAHİBİ ADINA.................................................. 380.000.000 TL
12.BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İLE VUK 256 VE MÜK 257. MADDE HÜKÜMLERİNE UYMAYAN
-Birinci Sınıf Tüccarlar Hakkında................................................................................................................................................... 1.070.000.000 TL
-Serbest Meslek Erbabı Hakkında................................................................................................................................................ 1.070.000.000 TL
-İkinci Sınıf Tüccarlar Hakkında..................................................................................................................................................... 500.000.000 TL
-Defter Tutan Çiftçiler Hakkında..................................................................................................................................................... 500.000.000 TL
-Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler Hakkında............................................................................................................................ 500.000.000 TL
-Yukarda Yazılı Bulunanlar Dışında Kalanlar Hakkında..................................................................................................................... 250.000.000 TL