2020 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
  (VİV 51 Seri Nolu Tebliğ)
  Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı İvazsız intikallerde vergi oranı
 
  İlk 350.000  TL için 1% 10%
  Sonra gelen 850.000  TL için 3% 15%
  Sonra gelen 1.800.000  TL için 5% 20%
  Sonra gelen 3.300.000  TL için 7% 25%
  Matrahın 6.300.000  TL'yi aşan bölümü için 10% 30%
  2018 YILINDA VERSET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
  -Füru ve eşten her birine isabet eden mirasın 306.603 TL füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 613.582 TL'si
  -İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.060 TL'si, 
  -Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 7.060 TL'si, veraset ve intikal  vergisinden istisnadır.
 
  2019 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
  (VİV 50 Seri Nolu Tebliğ)
  Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı İvazsız intikallerde vergi oranı
 
  İlk 290.000  TL için 1% 10%
  Sonra gelen 700.000  TL için 3% 15%
  Sonra gelen 1.500.000  TL için 5% 20%
  Sonra gelen 2.700.000  TL için 7% 25%
  Matrahın 5.190.000  TL'yi aşan bölümü için 10% 30%
  2018 YILINDA VERSET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
  -Füru ve eşten her birine isabet eden mirasın 250.125 TL füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 500.557 TL'si
  -İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 5.730 TL'si, 
  -Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 5.760 TL'si, veraset ve intikal  vergisinden istisnadır.
 
  2018 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
  (VİV 49 Seri Nolu Tebliğ)
  Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı İvazsız intikallerde vergi oranı
 
  İlk 240.000  TL için 1% 10%
  Sonra gelen 570.000  TL için 3% 15%
  Sonra gelen 1.270.000  TL için 5% 20%
  Sonra gelen 2.200.000  TL için 7% 25%
  Matrahın 4.280.000  TL'yi aşan bölümü için 10% 30%
  2018 YILINDA VERSET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
  -Füru ve eşten her birine isabet eden mirasın 202.154 TL füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 404.556 TL'si
  -İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 4.656 TL'si, 
  -Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 4.656 TL'si, veraset ve intikal  vergisinden istisnadır.
 
  2017 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
  (VİV 48 Seri Nolu Tebliğ)
  Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı İvazsız intikallerde vergi oranı
 
  İlk 210.000  TL için 1% 10%
  Sonra gelen 500.000  TL için 3% 15%
  Sonra gelen 1.110.000  TL için 5% 20%
  Sonra gelen 2.000.000  TL için 7% 25%
  Matrahın 3.820.000  TL'yi aşan bölümü için 10% 30%
  2017 YILINDA VERSET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
  -Füru ve eşten her birine isabet eden mirasın 176.600 TL füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 363.417 TL'si
  -İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 4.068 TL'si, 
  -Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 4.068 TL'si, veraset ve intikal  vergisinden istisnadır.
 
  2016 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
  (VİV 47 Seri Nolu Tebliğ)
  Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı İvazsız intikallerde vergi oranı
 
  İlk 210.000  TL için 1% 10%
  Sonra gelen 500.000  TL için 3% 15%
  Sonra gelen 1.110.000  TL için 5% 20%
  Sonra gelen 2.000.000  TL için 7% 25%
  Matrahın 3.820.000  TL'yi aşan bölümü için 10% 30%
  2016 YILINDA VERSET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
  -Füru ve eşten her birine isabet eden mirasın 170.086 TL füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 340.381 TL'si
  -İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.918 TL'si, 
  -Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 3.918 TL'si, veraset ve intikal  vergisinden istisnadır.
 
 
  2015 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
  (VİV 46 Seri Nolu Tebliğ)
  Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı İvazsız intikallerde vergi oranı
 
  İlk 200.000  TL için 1% 10%
  Sonra gelen 480.000  TL için 3% 15%
  Sonra gelen 1.060.000  TL için 5% 20%
  Sonra gelen 1.900.000  TL için 7% 25%
  Matrahın 3.640.000  TL'yi aşan bölümü için 10% 30%
  2015 YILINDA VERSET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
  -Füru ve eşten her birine isabet eden mirasın 161.097 TL füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 322.392 TL'si
  -İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.711 TL'si, 
  -Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 3.711 TL'si, veraset ve intikal  vergisinden istisnadır.
 
 
  2014 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
  (VİV 45 Seri Nolu Tebliğ)
  Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı İvazsız intikallerde vergi oranı
 
  İlk 190.000  TL için 1% 10%
  Sonra gelen 430.000  TL için 3% 15%
  Sonra gelen 940.000  TL için 5% 20%
  Sonra gelen 1.800.000  TL için 7% 25%
  Matrahın 3.360.000  TL'yi aşan bölümü için 10% 30%
  2014 YILINDA VERSET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
  -Füru ve eşten her birine isabet eden mirasın 146.306 TL füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 292.791 TL'si
  -İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.371 TL'si, 
  -Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 3.371 TL'si, veraset ve intikal  vergisinden istisnadır.
 
 
  2013 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
  (VİV 44 Seri Nolu Tebliğ)
  Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı İvazsız intikallerde vergi oranı
 
  İlk 190.000  TL için 1% 10%
  Sonra gelen 430.000  TL için 3% 15%
  Sonra gelen 940.000  TL için 5% 20%
  Sonra gelen 1.800.000  TL için 7% 25%
  Matrahın 3.360.000  TL'yi aşan bölümü için 10% 30%
  2013 YILINDA VERSET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
  -Füru ve eşten her birine isabet eden mirasın 140.774 TL füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 281.720 TL'si
  -İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.244 TL'si, 
  -Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 3.244 TL'si, veraset ve intikal  vergisinden istisnadır.
 
 
  2012 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
  (VİV 43 Seri Nolu Tebliğ)
  Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı İvazsız intikallerde vergi oranı
 
  İlk 180.000  TL için 1% 10%
  Sonra gelen 400.000  TL için 3% 15%
  Sonra gelen 880.000  TL için 5% 20%
  Sonra gelen 1.700.000  TL için 7% 25%
  Matrahın 3.160.000  TL'yi aşan bölümü için 10% 30%
  2012 YILINDA VERSET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
  -Füru ve eşten her birine isabet eden mirasın 130.589 TL füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 261.336 TL'si
  -İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.010  TL'si, 
  -Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 3.010  TL'si, veraset ve intikal  vergisinden istisnadır.
 
 
  2011 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
  (VİV 42 Seri Nolu Tebliğ)
  Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı İvazsız intikallerde vergi oranı
 
  İlk 170.000  TL için 1% 10%
  Sonra gelen 370.000  TL için 3% 15%
  Sonra gelen 800.000  TL için 5% 20%
  Sonra gelen 1.600.000  TL için 7% 25%
  Matrahın 2.940.000  TL'yi aşan bölümü için 10% 30%
  2010 YILINDA VERSET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
  -Füru ve eşten her birine isabet eden mirasın 118.438 TL füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 237.018 TL'si
  -İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 2.730  TL'si, 
  -Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 2.730  TL'si, veraset ve intikal  vergisinden istisnadır.
 
 
  2010 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
  (VİV 41 Seri Nolu Tebliğ)
  Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı İvazsız intikallerde vergi oranı
 
  İlk 160.000  TL için 1% 10%
  Sonra gelen 350.000  TL için 3% 15%
  Sonra gelen 770.000  TL için 5% 20%
  Sonra gelen 1.500.000  TL için 7% 25%
  Matrahın 2.780.000  TL'yi aşan bölümü için 10% 30%
  2009 YILINDA VERSET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
  -Füru ve eşten her birine isabet eden mirasın 109.971 TL füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 220.073 TL'si
  -İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 2.535  TL'si, 
  -Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 2.535  TL'si, veraset ve intikal  vergisinden istisnadır.
 
  2009 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
  (VİV 40 Seri Nolu Tebliğ)
  Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı İvazsız intikallerde vergi oranı
 
  İlk 160.000  TL için 1% 10%
  Sonra gelen 350.000  TL için 3% 15%
  Sonra gelen 760.000  TL için 5% 20%
  Sonra gelen 1.500.000  TL için 7% 25%
  Matrahın 2.770.000  TL'yi aşan bölümü için 10% 30%
  2009 YILINDA VERSET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
  -Füru ve eşten her birine isabet eden mirasın 107.604 TL'si,füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 215.336 TL'si
  -İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 2.481 TL'si, 
  -Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 2.481 TL'si, veraset ve intikal  vergisinden istisnadır.
 
  2008 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
  (VİV 39 Seri Nolu Tebliğ)
  Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı İvazsız intikallerde vergi oranı
 
  İlk 150.000  YTL için 1% 10%
  Sonra gelen 320.000  YTL için 3% 15%
  Sonra gelen 680.000  YTL için 5% 20%
  Sonra gelen 1.380.000  YTL için 7% 25%
  Matrahın 2.530.000  YTL'yi aşan bölümü için 10% 30%
  2008 YILINDA VERSET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
  -Füru ve eşten her birine isabet eden mirasın 96.075 YTL'si,füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 192.265 YTL'si
  -İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 2.216 YTL'si, 
  -Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 2.216 YTL'si, veraset ve intikal  vergisinden istisnadır.
 
  2007 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
  (VİV 38 Seri Nolu Tebliğ)
  Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı İvazsız intikallerde vergi oranı
 
  İlk 140.000  YTL için 1% 10%
  Sonra gelen 300.000  YTL için 3% 15%
  Sonra gelen 640.000  YTL için 5% 20%
  Sonra gelen 1.290.000  YTL için 7% 25%
  Matrahın 2.370.000  YTL'yi aşan bölümü için 10% 30%
  2007 YILINDA VERSET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
  -Füru ve eşten her birine isabet eden mirasın 89.623 YTL'si,füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 179.352 YTL'si
  -İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 2.068 YTL'si, 
  -Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 2.068 YTL'si, veraset ve intikal  vergisinden istisnadır.
 
  2006 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
  (VİV 37 Seri Nolu Tebliğ)
  Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı İvazsız intikallerde vergi oranı
 
  İlk 130.000  YTL için 1% 10%
  Sonra gelen 280.000  YTL için 3% 15%
  Sonra gelen 600.000  YTL için 5% 20%
  Sonra gelen 1.200.000  YTL için 7% 25%
  Matrahın 2.210.000  YTL'yi aşan bölümü için 10% 30%
  2006 YILINDA VERSET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
  -Füru ve eşten her birine isabet eden mirasın 83.139 YTL'si,füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 166.375 YTL'si
  -İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 1.919 YTL'si, 
  -Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 1.919 YTL'si, veraset ve intikal  vergisinden istisnadır.
 
  2005 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
  (VİV 36 Seri Nolu Tebliğ)
  Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı İvazsız intikallerde vergi oranı
 
  İlk 120.000  YTL için 1% 10%
  Sonra gelen 260.000  YTL için 3% 15%
  Sonra gelen 550.000  YTL için 5% 20%
  Sonra gelen 1.100.000  YTL için 7% 25%
  Matrahın 2.030.000  YTL'yi aşan bölümü için 10% 30%
  2005 YILINDA VERSET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
  -Füru ve eşten her birine isabet eden mirasın 75.719 YTL'si,füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 151.526 YTL'si
  -İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 1.748 YTL'si, 
  -Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 1.748 YTL'si, veraset ve intikal  vergisinden istisnadır.
 
  2004 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
  Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı İvazsız intikallerde vergi oranı
 
  İlk 110.000.000.000  lira için 1% 10%
  Sonra gelen 240.000.000.000  lira için 3% 15%
  Sonra gelen 500.000.000.000  lira için 5% 20%
  Sonra gelen 1.000.000.000.000  lira için 7% 25%
  Matrahın 1.850.000.000.000  lirayı aşan     bölümü için 10% 30%
  2004 YILINDA VERSET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
  -Füru ve eşten her birine isabet eden mirasın 68 milyar 093 milyon lirası,füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 136 milyar 265 milyon lirası
  -İvazsız (yani hibe hediye,çekiliş vs. yoluyla) intikallerde 1 milyar 572 milyon lirası, veraset ve intikal    vergisinden istisnadır.