ŞİRKET KURULUŞLARINDA ve SERMAYE ARTTIRIMLARINDA
  REKABET KURUMUNA YAPILACAK ÖDEME  % 0,04 (Onbinde 4)  
  Yatırılabilecek Bankalar:  
  Halk Bankası TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11  
 
  ŞİRKET KURULUŞLARINDA ÖDENECEK DAMGA VERGİSİ
  (1 OCAK 2004'den itibaren 5035 sayılı Kanunun 49/4 ile)
  Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket mukavelenameleri.... 0.%
 
  ŞİRKET KURULUŞLARINDA ve SERMAYE ARTTIRIMLARINDA
  ÖDENECEK TÜKETİCİ KORUMA FONU  % 0  
  Yatırılabilecek Bankalar:  
  Merkez Bankası Ankara Şubesi Hesap No: 350101626/9  
  T.C.Ziraat Bankası Merkez Şubesi Hesap No: 283807