2020 BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR
  Noterler
  Özel Kanunlarına Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler
  2019 Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler
  Serbest Meslek faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı 283.000
  II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satışları Tutarı 407.000
  II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılatları Tutarı 205.000
  Zirai kKazancı İşletme Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı 407.000