HARCIRAHLARIN GELİR VERGİSİNDENİSTİSNA TAVANI  
   
  (01.01.2020'den İtibaren) 66,85