A S G A R İ   Ü C R E T  ve  Y A S A L  K E S İ N T İ L E R
2020
 
     
  1.1.2020- 31.12.2020      
BRÜT ÜCRET 2.943,00      
SSK Primi İşçi Hissesi 412,02      
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi 29,43      
Gelir Vergisi Matrahı 2.501,55      
Gelir Vergisi 375,23      
Damga Vergisi 22,34      
Kesintiler Toplamı 839,02      
Net Ücret 2.103,98      
(Asgari Geçim İndirimi Uygulanmamıştır)
(Asgari Geçim İndirimi Tablosu için tıklayınız)
A S G A R İ  Ü C R E T T E  İ Ş V E R E N  K A T K I S I  
  1.1.2020- 31.12.2020
SSK Primi İşveren Hissesi (%15,5) 456,17  
İşsizlik Sigortası İşveren His. (%2) 58,86  
Toplam 515,03  
A S G A R İ   Ü C R E T  ve  Y A S A L  K E S İ N T İ L E R
2019
 
     
  1.1.2019- 31.12.2019      
BRÜT ÜCRET 2.558,40      
SSK Primi İşçi Hissesi 358,18      
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi 25,58      
Gelir Vergisi Matrahı 2.174,64      
Gelir Vergisi 258,76      
Damga Vergisi 19,42      
Kesintiler Toplamı 729,38      
Net Ücret 1.829,02      
(Asgari Geçim İndirimi Uygulanmamıştır)
(Asgari Geçim İndirimi Tablosu için tıklayınız)
A S G A R İ  Ü C R E T T E  İ Ş V E R E N  K A T K I S I  
  1.1.2019- 31.12.2019
SSK Primi İşveren Hissesi (%15,5) 396,55  
İşsizlik Sigortası İşveren His. (%2) 51,17  
Toplam 447,72  
A S G A R İ   Ü C R E T  ve  Y A S A L  K E S İ N T İ L E R
2018
 
     
  1.1.2018- 31.12.2018      
BRÜT ÜCRET 2.029,50      
SSK Primi İşçi Hissesi 284,13      
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi 20,30      
Gelir Vergisi Matrahı 1.725,07      
Gelir Vergisi 258,76      
Damga Vergisi 15,40      
Kesintiler Toplamı 578,59      
Net Ücret 1.450,91      
(Asgari Geçim İndirimi Uygulanmamıştır)
(Asgari Geçim İndirimi Tablosu için tıklayınız)
A S G A R İ  Ü C R E T T E  İ Ş V E R E N  K A T K I S I  
  1.1.2018- 31.12.2018
SSK Primi İşveren Hissesi (%20,5) 416,05  
İşsizlik Sigortası İşveren His. (%2) 40,59  
Toplam 456,64  
A S G A R İ   Ü C R E T  ve  Y A S A L  K E S İ N T İ L E R
2017
(Asgari Üc.Tes.Kom.Kararı:31/12/2016-2016/1)
     
  1.1.2017- 31.12.2017      
BRÜT ÜCRET 1.777,50      
SSK Primi İşçi Hissesi 248,85      
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi 17,78      
Gelir Vergisi Matrahı 1.510,88      
Gelir Vergisi 226,63      
Damga Vergisi 13,49      
Kesintiler Toplamı 506,75      
Net Ücret 1.270,75      
(Asgari Geçim İndirimi Uygulanmamıştır)
(Asgari Geçim İndirimi Tablosu için tıklayınız)
A S G A R İ  Ü C R E T T E  İ Ş V E R E N  K A T K I S I  
  1.1.2017- 31.12.2017
SSK Primi İşveren Hissesi (%20,5) 364,39  
İşsizlik Sigortası İşveren His. (%2) 35,55  
Toplam 399,94  
A S G A R İ   Ü C R E T  ve  Y A S A L  K E S İ N T İ L E R
2016
(Asgari Üc.Tes.Kom.Kararı:31/12/2015-2015/1)
  16 yaşından büyükler 16 yaşından küçükler
  1.1.2016- 30.6.2016 1.7.2016- 31.12.2016 1.1.2016- 30.6.2016 1.7.2016- 31.12.2016
BRÜT ÜCRET 1.647,00 1.647,00 1.647,00 1.647,00
SSK Primi İşçi Hissesi 230,58 230,58 230,58 230,58
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi 16,47 16,47 16,47 16,47
Gelir Vergisi Matrahı 1.399,95 1.399,95 1.399,95 1.399,95
Gelir Vergisi 209,99 209,99 209,99 209,99
Damga Vergisi 12,50 12,50 12,50 12,50
Kesintiler Toplamı 469,54 469,54 469,54 469,54
Net Ücret 1.177,46 1.177,46 1.177,46 1.177,46
(Asgari Geçim İndirimi Uygulanmamıştır)
(Asgari Geçim İndirimi Tablosu için tıklayınız)
A S G A R İ  Ü C R E T T E  İ Ş V E R E N  K A T K I S I  
  1.1.2016- 30.6.2016 1.7.2016- 31.12.2016
SSK Primi İşveren Hissesi (%20,5) 337,64 337,64
İşsizlik Sigortası İşveren His. (%2) 32,94 32,94
Toplam 370,58 370,58
A S G A R İ   Ü C R E T  ve  Y A S A L  K E S İ N T İ L E R
2015
(Asgari Üc.Tes.Kom.Kararı:31/12/2014-2014/1)
  16 yaşından büyükler 16 yaşından küçükler
  1.1.2015- 30.6.2015 1.7.2015- 31.12.2015 1.1.2015- 30.6.2015 1.7.2015- 31.12.2015
BRÜT ÜCRET 1.201,50 1.273,50 1.201,50 1.273,50
SSK Primi İşçi Hissesi 168,21 178,29 168,21 178,29
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi 12,02 12,74 12,02 12,74
Gelir Vergisi Matrahı 1.021,28 1.082,48 1.021,28 1.082,48
Gelir Vergisi 153,19 162,37 153,19 162,37
Damga Vergisi 9,12 9,67 9,12 9,67
Kesintiler Toplamı 342,54 363,06 342,54 363,06
Net Ücret 858,96 910,44 858,96 910,44
(Asgari Geçim İndirimi Uygulanmamıştır)
(Asgari Geçim İndirimi Tablosu için tıklayınız)
A S G A R İ  Ü C R E T T E  İ Ş V E R E N  K A T K I S I  
  1.1.2015- 30.6.2015 1.7.2015- 31.12.2015
SSK Primi İşveren Hissesi (%20,5) 246,31 261,07
İşsizlik Sigortası İşveren His. (%2) 24,03 25,47
Toplam 270,34 286,54
A S G A R İ   Ü C R E T  ve  Y A S A L  K E S İ N T İ L E R
2014
(Asgari Üc.Tes.Kom.Kararı:31/12/2013-2013/1)
  16 yaşından büyükler 16 yaşından küçükler
  1.1.2014- 30.6.2014 1.7.2014- 31.12.2014 1.1.2014- 30.6.2014 1.7.2014- 31.12.2014
BRÜT ÜCRET 1.071,00 1.134,00 1.071,00 1.134,00
SSK Primi İşçi Hissesi 149,94 158,76 149,94 158,76
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi 10,71 11,34 10,71 11,34
Gelir Vergisi Matrahı 910,35 963,90 910,35 963,90
Gelir Vergisi 136,55 144,59 136,55 144,59
Damga Vergisi 8,13 8,61 8,13 8,61
Kesintiler Toplamı 305,33 323,29 305,33 323,29
Net Ücret 765,67 810,71 765,67 810,71
(Asgari Geçim İndirimi Uygulanmamıştır)
(Asgari Geçim İndirimi Tablosu için tıklayınız)
A S G A R İ  Ü C R E T T E  İ Ş V E R E N  K A T K I S I  
  1.1.2014- 30.6.2014 1.7.2014- 31.12.2014
SSK Primi İşveren Hissesi (%19,5) 208,85 221,13
İşsizlik Sigortası İşveren His. (%2) 21,42 22,68
Toplam 230,27 243,81
A S G A R İ   Ü C R E T  ve  Y A S A L  K E S İ N T İ L E R
2013
(Asgari Üc.Tes.Kom.Kararı:27/12/2012-2012/1)
  16 yaşından büyükler 16 yaşından küçükler
  1.1.2013- 30.6.2013 1.7.2013- 31.12.2013 1.1.2013- 30.6.2013 1.7.2013- 31.12.2013
BRÜT ÜCRET 978,60 1.021,50 839,10 877,50
SSK Primi İşçi Hissesi 137,00 143,01 117,47 122,85
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi 9,79 10,22 8,39 8,78
Gelir Vergisi Matrahı 831,81 868,28 713,24 745,88
Gelir Vergisi 124,77 130,24 106,99 111,88
Damga Vergisi 7,43 7,75 6,37 6,66
Kesintiler Toplamı 278,99 291,22 239,22 250,17
Net Ücret 699,61 730,28 599,88 627,33
(Asgari Geçim İndirimi Uygulanmamıştır)
(Asgari Geçim İndirimi Tablosu için tıklayınız)
A S G A R İ  Ü C R E T T E  İ Ş V E R E N  K A T K I S I  
  1.1.2013- 30.6.2013 1.7.2013- 31.12.2013
SSK Primi İşveren Hissesi (%19,5) 190,83 199,19
İşsizlik Sigortası İşveren His. (%2) 19,57 20,43
Toplam 210,40 219,62
A S G A R İ   Ü C R E T  ve  Y A S A L  K E S İ N T İ L E R
2012
(Asgari Üc.Tes.Kom.Kararı:29/12/2011-2011/1)
  16 yaşından büyükler 16 yaşından küçükler
  1.1.2012- 30.6.2012 1.7.2012- 31.12.2012 1.1.2012- 30.6.2012 1.7.2012- 31.12.2012
BRÜT ÜCRET 886,50 940,50 760,50 805,50
SSK Primi İşçi Hissesi 124,11 131,67 106,47 112,77
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi 8,87 9,41 7,61 8,06
Gelir Vergisi Matrahı 753,53 799,43 646,43 684,68
Gelir Vergisi 113,03 119,91 96,96 102,70
Damga Vergisi 5,85 6,21 5,02 5,32
Kesintiler Toplamı 251,85 267,20 216,06 228,84
Net Ücret 634,65 673,30 544,44 576,66
(Asgari Geçim İndirimi Uygulanmamıştır)
(Asgari Geçim İndirimi Tablosu için tıklayınız)
A S G A R İ  Ü C R E T T E  İ Ş V E R E N  K A T K I S I  
  1.1.2012- 30.6.2012 1.7.2012- 31.12.2012
SSK Primi İşveren Hissesi (%19,5) 172,87 183,40
İşsizlik Sigortası İşveren His. (%2) 17,73 18,81
Toplam 190,60 202,21
A S G A R İ   Ü C R E T  ve  Y A S A L  K E S İ N T İ L E R
2011
(Asgari Üc.Tes.Kom.Kararı:28/12/2010-2010/1)
  16 yaşından büyükler 16 yaşından küçükler
  1.1.2011- 30.6.2011 1.7.2011- 31.12.2011 1.1.2011- 30.6.2011 1.7.2011- 31.12.2011
BRÜT ÜCRET 796,50 837,00 679,50 715,50
SSK Primi İşçi Hissesi 111,51 117,18 95,13 100,17
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi 7,97 8,37 6,80 7,16
Gelir Vergisi Matrahı 677,03 711,45 577,58 608,18
Gelir Vergisi 101,55 106,72 86,64 91,23
Damga Vergisi 5,26 5,52 4,48 4,72
Kesintiler Toplamı 226,29 237,79 193,05 203,27
Net Ücret 570,21 599,21 486,45 512,23
(Asgari Geçim İndirimi Uygulanmamıştır)
(Asgari Geçim İndirimi Tablosu için tıklayınız)
A S G A R İ  Ü C R E T T E  İ Ş V E R E N  K A T K I S I  
  1.1.2011- 30.6.2011 1.7.2011- 31.12.2011
SSK Primi İşveren Hissesi (%19,5) 155,32 163,22
İşsizlik Sigortası İşveren His. (%2) 15,93 16,74
Toplam 171,25 179,96
A S G A R İ   Ü C R E T  ve  Y A S A L  K E S İ N T İ L E R
2010
(Asgari Üc.Tes.Kom.Kararı:29/12/2009-2009/1)
  16 yaşından büyükler 16 yaşından küçükler
  1.1.2010- 30.6.2010 1.7.2010- 31.12.2010 1.1.2010- 30.6.2010 1.7.2010- 31.12.2010
BRÜT ÜCRET 729,00 760,50 621,00 648,00
SSK Primi İşçi Hissesi 102,06 106,47 86,94 90,72
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi 7,29 7,61 6,21 6,48
Gelir Vergisi Matrahı 619,65 646,43 527,85 550,80
Gelir Vergisi 92,95 96,96 79,18 82,62
Damga Vergisi 4,81 5,02 4,10 4,28
Kesintiler Toplamı 207,11 216,06 176,43 184,10
Net Ücret 521,89 544,44 444,57 463,90
(Asgari Geçim İndirimi Uygulanmamıştır)
A S G A R İ  Ü C R E T T E  İ Ş V E R E N  K A T K I S I  
  1.1.2010- 30.6.2010 1.7.2010- 31.12.2010
SSK Primi İşveren Hissesi (%19,5) 142,16 148,30
İşsizlik Sigortası İşveren His. (%2) 14,58 15,21
Toplam 156,74 163,51
A S G A R İ   Ü C R E T  ve  Y A S A L  K E S İ N T İ L E R
2009
(Asgari Üc.Tes.Kom.Kararı:25/12/2008-2008/1)
  16 yaşından büyükler 16 yaşından küçükler
  1.1.2009- 30.6.2009 1.7.2009- 31.12.2009 1.1.2009- 30.6.2009 1.7.2009- 31.12.2009
BRÜT ÜCRET 666,00 693,00 567,00 589,50
SSK Primi İşçi Hissesi 93,24 97,02 79,38 82,53
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi 6,66 6,93 5,67 5,90
Gelir Vergisi Matrahı 566,10 589,05 481,95 501,08
Gelir Vergisi 84,92 88,36 72,29 75,16
Damga Vergisi 4,00 4,16 3,40 3,54
Kesintiler Toplamı 188,81 196,47 160,74 167,12
Net Ücret 477,19 496,53 406,26 422,38
A S G A R İ  Ü C R E T T E  İ Ş V E R E N  K A T K I S I  
  1.1.2009- 30.6.2009 1.7.2009- 31.12.2009
SSK Primi İşveren Hissesi (%19,5) 129,87 135,14
İşsizlik Sigortası İşveren His. (%2) 13,32 13,86
Toplam 143,19 149,00
A S G A R İ   Ü C R E T  ve  Y A S A L  K E S İ N T İ L E R
2008
(Asgari Üc.Tes.Kom.Kararı:27/12/2007-2007/1)
  16 yaşından büyükler 16 yaşından küçükler
  1.1.2008- 30.6.2008 1.7.2008- 31.12.2008 1.1.2008- 30.6.2008 1.7.2008- 31.12.2008
BRÜT ÜCRET 608,40 638,70 515,40 540,60
SSK Primi İşçi Hissesi 85,18 89,42 72,16 75,68
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi 6,08 6,39 5,15 5,41
Gelir Vergisi Matrahı 517,14 542,90 438,09 459,51
Gelir Vergisi 77,57 81,43 65,71 68,93
Damga Vergisi 3,65 3,83 3,09 3,24
Kesintiler Toplamı 172,48 181,07 146,12 153,26
Net Ücret 435,92 457,63 369,28 387,34
A S G A R İ  Ü C R E T T E  İ Ş V E R E N  K A T K I S I  
  1.1.2008- 30.6.2008 1.7.2008- 31.12.2008
SSK Primi İşveren Hissesi (%19,5) 118,64 124,55
İşsizlik Sigortası İşveren His. (%2) 12,17 12,77
Toplam 130,81 137,32
A S G A R İ   Ü C R E T  ve  Y A S A L  K E S İ N T İ L E R
2007
(Asgari Üc.Tes.Kom.Kararı:26/12/2006-2006/1)
  16 yaşından büyükler 16 yaşından küçükler
  1.1.2007- 30.6.2007 1.7.2007- 31.12.2007 1.1.2007- 30.6.2007 1.7.2007- 31.12.2007
BRÜT ÜCRET 562,50 585,00 476,70 491,40
SSK Primi İşçi Hissesi 78,75 81,90 66,74 68,80
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi 5,63 5,85 4,77 4,91
Gelir Vergisi Matrahı 478,13 497,25 405,20 417,69
Gelir Vergisi 71,72 74,59 60,78 62,65
Damga Vergisi 3,38 3,51 2,86 2,95
Kesintiler Toplamı 159,47 165,85 135,14 139,31
Net Ücret 403,03 419,15 341,56 352,09
A S G A R İ  Ü C R E T T E  İ Ş V E R E N  K A T K I S I  
  1.1.2007- 30.6.2007 1.7.2007- 31.12.2007
SSK Primi İşveren Hissesi (%19,5) 109,69 114,08
İşsizlik Sigortası İşveren His. (%2) 11,25 11,70
Toplam 120,94 125,78
A S G A R İ   Ü C R E T  ve  Y A S A L  K E S İ N T İ L E R
(1 Ocak 2006'den itibaren)
(Asgari Üc.Tes.Kom.Kararı:28/12/2004-2004/2)
  16 yaşından büyükler   16 yaşından küçükler
BRÜT ÜCRET 531,00   450,00
SSK Primi İşçi Hissesi 74,34   63,00
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi 5,31   4,50
Gelir Vergisi Matrahı 451,35   382,50
Gelir Vergisi 67,70   57,38
Damga Vergisi 3,19   2,70
Kesintiler Toplamı 150,54   127,58
Net Ücret 380,46   322,43
A S G A R İ  Ü C R E T T E  İ Ş V E R E N  K A T K I S I  
(1 Ocak 2006'den itibaren)  
SSK Primi İşveren Hissesi (%19,5) 103,55  
İşsizlik Sigortası İşveren His. (%2) 10,62  
Toplam 114,17  
A S G A R İ   Ü C R E T  ve  Y A S A L  K E S İ N T İ L E R
(1 Ocak 2005'den itibaren)
(Asgari Üc.Tes.Kom.Kararı:28/12/2004-2004/2)
  16 yaşından büyükler   16 yaşından küçükler
BRÜT ÜCRET 488,70   415,80 488.700.000 415.800.000
SSK Primi İşçi Hissesi 68,42   58,21 68.418.000 58.212.000
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi 4,89   4,16 4.887.000 4.158.000
Gelir Vergisi Matrahı 415,40   353,43 415.395.000 353.430.000
Gelir Vergisi 62,31   53,01 62.309.250 53.014.500
Damga Vergisi 2,93   2,49 2.932.200 2.494.800
Kesintiler Toplamı 138,55   117,88 138.546.450 117.879.300
Net Ücret 350,15   297,92 350.153.550 297.920.700
A S G A R İ  Ü C R E T T E  İ Ş V E R E N  K A T K I S I  
(1 Ocak 2005'den itibaren)  
SSK Primi İşveren Hissesi (%19,5) 95,30   95.296.500
İşsizlik Sigortası İşveren His. (%2) 9,77   9.774.000
Toplam 105,07   105.070.500
A S G A R İ   Ü C R E T  ve  Y A S A L  K E S İ N T İ L E R
(1 Temmuz 2004'den itibaren)
(Asgari Üc.Tes.Kom.Kararı:23/6/2004-2004/1)
  16 yaşından büyükler     16 yaşından küçükler
BRÜT ÜCRET #########     ##########
SSK Primi İşçi Hissesi #########     52.920.000
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi 4.441.500     3.780.000
Gelir Vergisi Matrahı #########     ##########
Gelir Vergisi #########     48.195.000
Damga Vergisi 2.664.900     2.268.000
Kesintiler Toplamı #########     ##########
Net Ücret #########     ##########
A S G A R İ  Ü C R E T T E  İ Ş V E R E N  K A T K I S I  
(1 Temmuz 2004'den itibaren)  
SSK Primi İşveren Hissesi (%19,5) #########  
İşsizlik Sigortası İşveren His. (%2) 8.883.000  
Toplam #########  
A S G A R İ   Ü C R E T  ve  Y A S A L  K E S İ N T İ L E R
(1 Ocak 2004'den itibaren)
(Asgari Üc.Tes.Kom.Kararı:31/12/2003-2003/1 Rsm.Gzt:31.12.2003-25333)
  16 yaşından büyükler     16 yaşından küçükler
BRÜT ÜCRET #########     ##########
SSK Primi İşçi Hissesi #########     50.400.000
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi 4.230.000     3.600.000
Özel İndirim 0     0
Gelir Vergisi Matrahı #########     ##########
Gelir Vergisi #########     45.900.000
Damga Vergisi 2.538.000     2.160.000
Kesintiler Toplamı #########     ##########
Net Ücret #########     ##########
A S G A R İ  Ü C R E T T E  İ Ş V E R E N  K A T K I S I  
(1 Ocak 2004'den itibaren)  
SSK Primi İşveren Hissesi (%19,5) #########  
SSK Primi İşçi Hissesi Farkı #########  
İşsizlik Sigortası İşveren His. (%2) 8.460.000  
İşsizlik Sigortası İşçi His. Farkı 3.798.569  
Toplam #########  
A S G A R İ   Ü C R E T  ve  Y A S A L  K E S İ N T İ L E R
(1 Ocak 2003'den itibaren)
  16 yaşından büyükler     16 yaşından küçükler
BRÜT ÜCRET #########     ##########
SSK Primi İşçi Hissesi #########     35.910.000
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi 3.060.000     2.565.000
Özel İndirim #########     45.000.000
Gelir Vergisi Matrahı #########     ##########
Gelir Vergisi #########     25.953.750
Damga Vergisi 1.836.000     1.539.000
Kesintiler Toplamı #########     65.967.750
Net Ücret #########     ##########
A S G A R İ  Ü C R E T T E  İ Ş V E R E N  K A T K I S I  
(1 Ocak 2003'den itibaren)  
SSK Primi İşveren Hissesi (%19,5) #########  
SSK Primi İşçi Hissesi Farkı 3.021.661  
İşsizlik Sigortası İşveren His. (%2) 6.551.666  
İşsizlik Sigortası İşçi His. Farkı 216  
Toplam #########