30 Aralık 2020 ÇARŞAMBA Resmî Gazete                       Sayı : 31350

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3344

 

4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17/1/2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına, mezkûr Kanunun geçici 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.