2 Şubat 2021 SALI                 Resmî Gazete                         Sayı : 31383

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

 

Karar Sayısı: 3471

Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

1/2/2021 TARİHLİ VE 3471 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

 

 

MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen malların özel tüketim vergisi oranları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

87.03

-- Sadece elektrik motorlu olanlar

 

--- Motor gücü 85 kW'ı geçmeyenler

10

--- Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler

25

--- Motor gücü 120 kW'ı geçenler

60

 

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.