25 Aralık 2020 CUMA    Resmî Gazete            Sayı : 31345

 

CUMHUBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3328

Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oranlarının yeniden belirlenmesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmünün bu mallarda 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

24/12/2020 TARİHLİ VE 3328 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan ve aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen malların vergi oranları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı

(%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı

(TL)

Maktu

Vergi Tutarı

(TL)

2402.20

Tütün içeren sigaralar

63

0,4883

0,4851

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

63

0,4883

0,4851

24.03

Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları

(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19,2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00,2403.99.90.00.00 hariç)

63

0,4883

0,4851

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

63

0,4883

0,4851

 

(2) 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, birinci fıkra kapsamında vergi oranı yeniden belirlenen malların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.