13 Ocak 2021 ÇARŞAMBA  Resmî Gazete  Sayı : 31363

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

 

Karar Sayısı: 3423

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun;

a)      Geçici 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında,

b)      Geçici 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentlerinde,

c)       Geçici 28 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında,

belirtilen destek tutarlarının, 2021 yılı Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılmasına, 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin yedinci fıkrası ile geçici 28 inci maddesinin altıncı fıkrası gereğince karar verilmiştir.