2 Aralık 2020 ÇARŞAMBA       Resmî Gazete                        Sayı : 31322

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3247

 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesinin uygulanma süresinin 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmasına, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin onîkinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.