2 Aralık 2020 ÇARŞAMBA       Resmî Gazete                        Sayı : 31322

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3248

 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun;

a)               Geçici 19 uncu maddesinin birinci ve onuncu fıkralarında yer alan 31/12/2020 tarihlerinin 31/12/2022 tarihine ve ikinci fıkrasında yer alan 2020 yılının 2022 yılına kadar uzatılmasına,

b)               Geçici 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan 2020 yılının 2022 yılma kadar ve yedinci fıkrasında yer alan 31/12/2020 tarihinin 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmasına,

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin onaltmcı fıkrası ile geçici 21 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası gereğince karar verilmiştir.