BASİT USULE TABİ OLMANIN GENEL ŞARTLARI
  İş yeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı:
             
       
  büyükşehir belediye sınırları içinde GVK 310 Teb.ile 1.1.2020 den itibaren 11.000 TL
    GVK 305 Teb.ile 1.1.2019 den itibaren 9.000 TL
    GVK 302 Teb.ile 1.1.2018 den itibaren 7.400 TL
    GVK 296 Teb.ile 1.1.2017 den itibaren 6.500 TL
    GVK 290 Teb.ile 1.1.2016 dan itibaren 6.300 TL
    GVK 287 Teb.ile 1.1.2015 den itibaren 6.000 TL
    GVK 285 Teb.ile 1.1.2014 den itibaren 5.500 TL
    GVK 284 Teb.ile 1.1.2013den itibaren 5.300 TL
       
  diğer yerlerde  GVK 310 Teb.ile 1.1.2020 den itibaren 7.000 TL
    GVK 305 Teb.ile 1.1.2019 den itibaren 6.000 TL
    GVK 302 Teb.ile 1.1.2018 den itibaren 4.900 TL
    GVK 296 Teb.ile 1.1.2017 den itibaren 4.300 TL
    GVK 290 Teb.ile 1.1.2016’dan itibaren 4.200 TL
    GVK 287 Teb.ile 1.1.2015’den itibaren 4.000 TL
    GVK 285 Teb.ile 1.1.2014’den itibaren 3.800 TL
    GVK 284 Teb.ile 1.1.2013’den itibaren 3.700 TL
 
  BASİT USULE TABİ OLMANIN ÖZEL ŞARTLARI
  Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların (GVK 48 Md.1.Bent)
       
             
  yıllık alımları tutarı (aşmaması) GVK 310 Teb.ile 1.1.2020 den itibaren 140.000 TL
    GVK 305 Teb.ile 1.1.2019 den itibaren 120.000 TL
    GVK 302 Teb.ile 1.1.2018 den itibaren 100.000 TL
    GVK 296 Teb.ile 1.1.2017 den itibaren 90.000 TL
    GVK 290 Teb.ile 1.1.2016’dan itibaren 88.000 TL
    GVK 287 Teb.ile 1.1.2015’den itibaren 84.000 TL
    GVK 285 Teb.ile 1.1.2014’den itibaren 77.000 TL
    GVK 284 Teb.ile 1.1.2013’den itibaren 75.000 TL
             
  yıllık satışları tutarı (aşmaması) GVK 310 Teb.ile 1.1.2020 den itibaren 220.000 TL
    GVK 305 Teb.ile 1.1.2019 den itibaren 180.000 TL
    GVK 302 Teb.ile 1.1.2018 den itibaren 148.000 TL
    GVK 296 Teb.ile 1.1.2017 den itibaren 130.000 TL
    GVK 290 Teb.ile 1.1.2016’dan itibaren 126.000 TL
    GVK 287 Teb.ile 1.1.2015’den itibaren 120.000 TL
    GVK 285 Teb.ile 1.1.2014’den itibaren 110.000 TL
    GVK 284 Teb.ile 1.1.2013’den itibaren 110.000 TL
       
  1 numaralı bentde yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayrisafı iş hasılatının  (aşmaması) (GVK 48 Md.2.Bent) GVK 310 Teb.ile 1.1.2020 den itibaren 70.000 TL
  GVK 305 Teb.ile 1.1.2019 den itibaren 60.000 TL
  GVK 302 Teb.ile 1.1.2018 den itibaren 49.000 TL
  GVK 296 Teb.ile 1.1.2017 den itibaren 43.000 TL
  GVK 290 Teb.ile 1.1.2016’dan itibaren 42.000 TL
  GVK 287 Teb.ile 1.1.2015’den itibaren 40.000 TL
  GVK 285 Teb.ile 1.1.2014’den itibaren 38.000 TL
  GVK 284 Teb.ile 1.1.2013’den itibaren 37.000 TL
       
             
  1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının  (aşmaması) (GVK 48 Md.3.Bent) GVK 310 Teb.ile 1.1.2020 den itibaren 140.000 TL
  GVK 305 Teb.ile 1.1.2019 den itibaren 120.000 TL
  GVK 302 Teb.ile 1.1.2018 den itibaren 100.000 TL
  GVK 296 Teb.ile 1.1.2017 den itibaren 90.000 TL
  GVK 290 Teb.ile 1.1.2016’dan itibaren 88.000 TL
    GVK 287 Teb.ile 1.1.2015’den itibaren 84.000 TL
 
               (31.12.2019 Tarihi itibariyle hadler GVK 310.Teb.ile)  
    Büyükşehir Belediye Sınırları Büyükşehir Belediye Sınırları  
  Emtianın Cinsi Dışında Kalan Yerlerde İçinde Kalan Yerlerde  
    Yıllık Alım Ölçüsü (TL) Yıllık Satış Ölçüsü (TL) Yıllık Alım Ölçüsü (TL) Yıllık Satış Ölçüsü (TL)  
  Değerli Kağıt 230.000 260.000 290.000 330.000  
  Şeker – Çay 180.000 230.000 220.000 280.000  
  Milli Piy. Bileti, Hemen           
  Kazan, Süper Toto   vb. 180.000 230.000 220.000 #######  
  İçki (Bira ve Şarap Hariç) -        İspirto– Sigara–Tütün           
  180.000 230.000 220.000 280.000  
  Akaryakıt ( LPG hariç ) 260.000 280.000 330.000 390.000  
 
 
               (31.12.2018 Tarihi itibariyle hadler GVK 305.Teb.ile)  
    Büyükşehir Belediye Sınırları Büyükşehir Belediye Sınırları  
  Emtianın Cinsi Dışında Kalan Yerlerde İçinde Kalan Yerlerde  
    Yıllık Alım Ölçüsü (TL) Yıllık Satış Ölçüsü (TL) Yıllık Alım Ölçüsü (TL) Yıllık Satış Ölçüsü (TL)  
  Değerli Kağıt 190.000 220.000 240.000 270.000  
  Şeker – Çay 148.000 190.000 180.000 230.000  
  Milli Piy. Bileti, Hemen           
  Kazan, Süper Toto   vb. 148.000 190.000 180.000 230.000  
  İçki (Bira ve Şarap Hariç) -        İspirto– Sigara–Tütün           
  148.000 190.000 180.000 230.000  
  Akaryakıt ( LPG hariç ) 220.000 230.000 270.000 320.000  
 
               (31.12.2017 Tarihi itibariyle hadler GVK 302.Teb.ile)  
    Büyükşehir Belediye Sınırları Büyükşehir Belediye Sınırları  
  Emtianın Cinsi Dışında Kalan Yerlerde İçinde Kalan Yerlerde  
    Yıllık Alım Ölçüsü (TL) Yıllık Satış Ölçüsü (TL) Yıllık Alım Ölçüsü (TL) Yıllık Satış Ölçüsü (TL)  
  Değerli Kağıt 160.000 180.000 200.000 220.000  
  Şeker – Çay 120.000 160.000 148.000 190.000  
  Milli Piy. Bileti, Hemen           
  Kazan, Süper Toto   vb. 120.000 160.000 148.000 190.000  
  İçki (Bira ve Şarap Hariç) -        İspirto– Sigara–Tütün           
  120.000 160.000 148.000 190.000  
  Akaryakıt ( LPG hariç ) 180.000 190.000 220.000 260.000  
 
 
               (31.12.2016 Tarihi itibariyle hadler GVK 296.Teb.ile)  
    Büyükşehir Belediye Sınırları Büyükşehir Belediye Sınırları  
  Emtianın Cinsi Dışında Kalan Yerlerde İçinde Kalan Yerlerde  
    Yıllık Alım Ölçüsü (TL) Yıllık Satış Ölçüsü (TL) Yıllık Alım Ölçüsü (TL) Yıllık Satış Ölçüsü (TL)  
  Değerli Kağıt 140.000 160.000 180.000 200.000  
  Şeker – Çay 110.000 140.000 130.000 170.000  
  Milli Piy. Bileti, Hemen           
  Kazan, Süper Toto   vb. 110.000 140.000 130.000 170.000  
  İçki (Bira ve Şarap Hariç) -        İspirto– Sigara–Tütün           
  110.000 140.000 130.000 170.000  
  Akaryakıt ( LPG hariç ) 160.000 170.000 200.000 230.000  
 
               (31.12.2015 Tarihi itibariyle hadler GVK 290.Teb.ile)  
    Büyükşehir Belediye Sınırları Büyükşehir Belediye Sınırları  
  Emtianın Cinsi Dışında Kalan Yerlerde İçinde Kalan Yerlerde  
    Yıllık Alım Ölçüsü (TL) Yıllık Satış Ölçüsü (TL) Yıllık Alım Ölçüsü (TL) Yıllık Satış Ölçüsü (TL)  
  Değerli Kağıt 137.000 158.000 179.000 200.000  
  Şeker – Çay 110.000 137.000 126.000 168.000  
  Milli Piy. Bileti, Hemen           
  Kazan, Süper Toto   vb. 110.000 137.000 126.000 168.000  
  İçki (Bira ve Şarap Hariç) -        İspirto– Sigara–Tütün           
  110.000 137.000 126.000 168.000  
  Akaryakıt ( LPG hariç ) 158.000 168.000 200.000 230.000  
 
               (31.12.2014 Tarihi itibariyle hadler GVK 287.Teb.ile)  
    Büyükşehir Belediye Sınırları Büyükşehir Belediye Sınırları  
  Emtianın Cinsi Dışında Kalan Yerlerde İçinde Kalan Yerlerde  
    Yıllık Alım Ölçüsü (TL) Yıllık Satış Ölçüsü (TL) Yıllık Alım Ölçüsü (TL) Yıllık Satış Ölçüsü (TL)  
  Değerli Kağıt 130.000 150.000 170.000 190.000  
  Şeker – Çay 106.000 130.000 120.000 160.000  
  Milli Piy. Bileti, Hemen           
  Kazan, Süper Toto   vb. 106.000 130.000 120.000 160.000  
  İçki (Bira ve Şarap Hariç) -        İspirto– Sigara–Tütün           
  106.000 130.000 120.000 160.000  
  Akaryakıt ( LPG hariç ) 150.000 160.000 190.000 220.000  
               (31.12.2013 Tarihi itibariyle hadler GVK 285.Teb.ile)  
  Emtianın Cinsi Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Kalan Yerlerde Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Yerlerde  
  Yıllık Alım Ölçüsü (TL) Yıllık Satış Ölçüsü (TL) Yıllık Alım Ölçüsü (TL) Yıllık Satış Ölçüsü (TL)  
  Değerli Kağıt 120.000 140.000 160.000 180.000  
  Şeker – Çay 97.000 120.000 110.000 150.000  
  Milli Piy. Bileti, Hemen  97.000 120.000 110.000 150.000  
  Kazan, Süper Toto vb.  
  İçki (Bira ve Şarap Hariç) - İspirto– Sigara–Tütün  97.000 120.000 110.000 150.000  
  Akaryakıt ( LPG hariç ) 140.000 150.000 180.000 200.000